Etablere anskaffingsprotokoll

Anskaffingsprotokollen dokumenterer anskaffingsprosessen og er eit viktig verktøy for å overhalde kravet til at prosessen skal vere gjennomsiktig og kunne etterprøvast.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endra: 16. des 2018

Oppdragsgivar pliktar å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkeleg til å grunngje viktige avgjersler  i anskaffingsprosessen uansett verdi på anskaffinga.

For anskaffingar etter del II og del III av forskrifta skal oppdragsgivar føre ein anskaffingsprotokoll for gjennomføringa av anskaffinga. Sjølv om ordet protokoll ikkje vert brukt i del I av forskrifta, er det mest fornuftige å samle dokumentasjonen i ein protokoll også for desse anskaffingane.

Alle store KGV-løysingar i den norske marknaden har funksjonalitet for anskaffingsprotokoll.

For anskaffingar over EØS-terskelverdiane skal dokumentasjonen oppbevarast i minst i tre år etter inngåing av kontrakten.

Vi anbefaler likevel  å oppbevare dokumentasjonen minst heile kontraktsperioden der den er lenger enn tre år.

Difi har laga  ein mal for protokoll som er meir utfyllande. Forutan å overhalde krava til protokollens innhald, tar malen sikte på å gi ei oversiktleg framstilling av heile anskaffinga, frå planlegging til kontraktssignering, noko som også er til god hjelp for seinare prosessar.

Ved å bruke eit konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), vil løysinga automatisk fylle ut protokoll gjennom anskaffingsprosessen.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*