Valg av prosedyre

Du må angi i anskaffelsesdokumentene hvilken prosedyre som gjelder for konkurransen. Valg av prosedyre har betydning for konkurranseresultatet.

Publisert: 08. Jan 2020, Sist endret: 02. jun 2020

Uansett hva du skal anskaffe, skal du avholde en konkurranse dersom kontraktsverdien er over kr 100.000 eks mva.

FOA regulerer flere typer prosedyrer; prosedyrer der alle som ser kunngjøringen kan delta (åpne prosedyrer), prosedyrer der du velger ut hvem du vil ha med deg videre (begrensede prosedyrer) og prosedyrer der leverandørene faller fra etter hvert. Les mer om de ulike prosedyrene. Hvilke prosedyrer du kan velge, er avhengig av kontraktens verdi, såkalte terskelverdier.

Anskaffeler under nasjonal terskelverdi

For anskaffelser med en kontraktsverdi som er over kr 100.000 ekskl mva og under nasjonal terskelverdi (som i 2020 er på kr 1,3 mill ekskl mva), skal det avholdes en konkurranse. Dette utledes av det grunnleggende prinsippet om konkurranse, jf LOA § 4. Det er ikke nok å lete på nettet og så kontakte kun en leverandør, kravet er konkurranse. Du vil som den store hovedregel få bedre betingelser dersom du kontakter flere og ber om tilbud.

Anskaffelser under EØS-terskelverdi

For anskaffelser som er under EØS-terskelverdi, men som er lik eller over nasjonal terskelverdi, kan du velge mellom åpen og begrenset tilbudskonkurranse. Disse anskaffelsene kunngjøres i Doffin. 

Anskaffelser over EØS-terskelverdi

For anskaffelser over EØS-terskelverdi,  er det flere valgmuligheter; åpen eller begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling, dynamisk innkjøjpsordning (DPS), innovasjonspartnerskap, konkurransepreget dialog, før-kommersielle anskaffelser, forsknings- og utviklingskontrakter og plan- og designkonkurranse. Det er visse vilkårsom må være oppfylt for å kunne velge en prosedyre, jf FOA kapittel 13.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*