Verifisering av behovet

Du skal foreta en kartlegging og analyse av hva som er det egentlige (verifiserte) behovet som skal dekkes ved anskaffelsen.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 04. Mar 2020

Målsettingen med denne aktiviteten er å kartlegge behov og foreslå en prioritering av hvilke behov som støtter opp under formålet med anskaffelsen.

Det er kun de behovene som støtter opp om formålet med anskaffelsen som er det verifiserte behovet.

Footer inn her

Du kan ha behov for å gå litt frem og tilbake på aktivitetene i dette steget "Kontraktsstrategi" fordi de andre aktivitetene som for eksempel "Dialog med markedet" kan synliggjøre at noen av behovene ikke kan dekkes nå, men på sikt. Det kan bety at dere må legge til rette for en litt mer omfattende prosess for å få frem nye løsningsalternativer.

Din oppgave som innkjøper blir å kvalitetssikre at spesifikasjonene (krav, tildelingskriterier eller kontraktsvilkår) som interessentene mener er viktig for å dekke behovet, er de som bidrar til å nå de resultater og mål som er satt for denne anskaffelsen.

Som oppdragsgiver beskriver dere behovet: hvilke utfordringer dere står overfor og hvilke resultater dere ønsker å nå. Det vil si hva, leverandørene beskriver hvordan.

Involver interessenter slik at du kan avdekke "alle sider av anskaffelsen". Budsjetteier bør opprett en tverrfaglig gruppe (TAT). Dette kan være feks brukere, fagpersoner, teknisk personell. En bredere tilnærming til behovet åpner opp for nye måter å tenke på som vil føre til bedre løsninger. Tenk formål og ikke løsning. Frigjør det fra å tenke på hva som er kjøpt inn tidligere

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*