Oppsummer behov

Etter at behov er vurdert internt og med involvering av brukere, må du strukturere og beskrive behovet på en tydelig måte. Beskrivelsen er utgangspunktet for den videre leverandørdialogen.

Publisert: 12. sep 2018, Sist endret: 13. des 2018

Beskriv HVA, ikke HVORDAN

Som oppdragsgiver beskriver dere behovet; hvilke utfordringer dere står overfor og hvilke resultater dere ønsker å nå. Det vil si HVA, ikke HVORDAN. Leverandørene har spisskompetanse på hvordan det beskrevne behovet kan tilfredsstilles (løsninger). 

Konsolider og prioriter behovet; hva har dere kommet frem til og hva vil dere formidle til markedet?  

Inkluder relevante forutsetninger og begrensninger som er kartlagt i behovsvurderingen. Jo mer spesifikt dere beskriver omfang, utfordringer, symptomer, nåværende rutiner og hvilke bunnlinjer ny løsning skal tilgodese - målene med anskaffelsen - desto lettere er det for leverandører å foreslå løsninger fordi de forstår hvilke rammer de må forholde seg til. 

Vær oppmerksom på at de referansene og det språket dere bruker ikke nødvendigvis oppfattes slik dere gjør det av leverandørmarkedet. Vurder om det kan være behov for å «oversette» behovsbeskrivelsen slik at den er forståelig for potensielle leverandører. 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*