Kontraktsmaler

Krav til bruk av balanserte kontraktsvilkår, bruk av Statens standardavtalar (SSA), konsulentkontraktar for bygg og anlegg, og malar for kontraktar.

Publisert: 11. sep 2018, Sist endret: 30. okt 2018

Bruk av balanserte kontraktsvilkår

Der det finst framforhandlede og balanserte kontraktstandarder skal disse som hovedregel følges.

En kontraktsstandard er framforhandlet når den har blitt til gjennom forhandlinger mellom representanter fra ulike parter. Kontrakter som er framforhandlet gjennom arbeid i Standard Norge er eksempel på slike kontrakter. 

Særskilte kontraktsvilkår for å få til endringer i kontraktsperioden

Ved kontraker av en viss varighet kan det være ønskelig å foreta endringer i kontraksperioden. Du kan ikke foreta vesentlige endringer i kontrakten etter at kontrakt er inngått - og terskelen for hva som er vesentlig er lav.

Der du på forhånd har regulert inn i kontrakten hvilke endringer du ønsker i kontraktsperioden, så er det forutberegnelig for leverandøren og ikke en vesentlig endring av det som skal leveres. 

Eksempler på endringer

  • opsjoner i mengde eller tid
  • prisreguleringsklausuler
  • endring i måten tjenesten utføres
  • plikt til å skifte til nyere teknologi innen viss frist

Statens standardavtalar (SSA)

Statens standardavtaler er kontraktsmaler for små og store anskaffinger av IT- og konsulenttjenester.

Avtalene er gratis å bruke, og kan bruket av både offentlige og private virksomheter. Statens standardavtaler finnes på tre områder: IT-anskaffingar, konsulenttjenester og elektronisk informasjonsformidling. Se også veiledning for valg av SSA-avtale.  

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor anbefaler bruk av Statens standardavtaler. Statens standardavtaler er ikke ”fremforhandlede og balanserte kontrakter” slik de er definert i anskaffelsesforskriften.  

Konsulentkontraktar for bygg og anlegg

For konsulentkontraktr innenfor bygg og anlegg skal du nytte NS 8401 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag", NS 8402 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid" eller NS 8403 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag”, jf www.standard.no.

Disse er framforhandlet og balanserte kontraktsstandarder slik de er definert i anskaffelsesforskriften, og er laget for denne type oppdrag.

Difis øvrige kontraktsmaler

Difi har, foruten statens standardavtaler (SSA), noen kontraktsmaler som kan brukes.

Kontraktsmalene som ligger under "Relevante verktøy", er ikke å regne som ”fremforhandlede og balanserte kontrakter” slik de er definert i anskaffelsesforskriften.

Malene er også først og fremst aktuelle på områder der det ikke finnes noen slike standard kontrakter. Difi arbeider med å lage nye kontraktsmaler til bruk for vareanskaffelser.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*