Prissetting av kvalitet

Metode for prissetting av kvalitet vil si å la priselementet stå urørt og poengsette de kvalitative tildelingskriteriene før disse prissettes.

Publisert: 28. aug 2018, Sist endret: 10. des 2018

Framgangsmåte ved prissetting av kvalitet

Metoden går ut på å la priselementet stå urørt.

 1. Poengsett de kvalitative tildelingskriteriene

 2. Prissett de kvalitative tildelingskriteriene (Disse prisene er fiktive beløp, de brukes bare i evalueringen av tilbudene).

 3. Gi fratrekk eller påslag på den tilbudte pris basert på de prissatte kvalitetspoengene. (Du ender da med en «justert pris» som legges til grunn ved sammenligning av tilbudene.)

Det er to justeringsmåter du kan velge mellom:

 1. Ta utgangspunkt i en tenkt idealkvalitet, og fiktivt øk den tilbudte pris avhengig av hvor mye under denne idealkvaliteten tilbudet ligger

 2. Ta utgangspunkt i en minste akseptabel kvalitet, og fiktivt reduser den tilbudte sum avhengig av hvor mye over den akseptable kvalitet tilbudet ligger

 3. Vinneren er i begge tilfellene det tilbudet som har den laveste samlede evalueringsprisen

Den viktigste fordelen med å prissette kvalitet er at det skaper en bevissthet i forhold til hva slags kvalitet du er villig til å betale ekstra for. I motsetning til modellene for poengsetting av pris blir ikke vurderingen påvirket av irrelevante faktorer, som den laveste eller høyeste tilbudte pris i konkurransen.

Prissetting av kvalitet kan derfor gi et mer presist og korrekt uttrykk for hvor godt oppdragsgiver mener det enkelte tilbudet er, og at metoden da bedre egnet til faktisk å identifisere det beste tilbudet.

DIFI anbefaler modellen dersom du er fortrolig med bruken av den. Modellen er ikke så utbredt i Norge. I Sverige er den mere anvendt.

Modellen kan egne seg godt i konkurranser der det er prisforskjeller på 100% og mere.

Eksempel på en modell hvor du regner om kvalitetspoeng til kronestørrelse

 • Pris 60 %

 • Kvalitet 40 %

 • Pris leverandør A = kr 40, poengscore kvalitet = 8

 • Pris leverandør B = kr 45, poengscore kvalitet = 10

 1. Først beregnes en faktor på kvalitet: 40 % / 60 % = 66,67 %

 2. Så brukes denne formelen til å regne ut påslag i prosent

   ((maks poeng – poeng)/maks poeng) x faktor

Lev A sitt påslag: ((10-8)/10) x 66,67 % = 13,33 %

Lev B sitt påslag: ((10-10/10) x 66,67 % = 0 %

Justert pris lev A = 40 x (1+13,33 %) = 45,33 kr

Justert pris lev B = 45 x (1+0 %) = 45,00 kr

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*