Utfordring og dagens løsning

En god beskrivelse av utfordringen og dagens løsning legger grunnlaget for sentrale beslutninger senere i anskaffelsesprosessen.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 30. okt 2018

Formålet med beskrivelsen er å avdekke gapet mellom utfordringsbildet og mulighetene i dagens løsning. Gapet som avdekkes er grunnlaget for det påfølgende arbeidet med å formulere formål, mål, suksesskriterier og måleindikatorer for anskaffelsen.

Du vil erfare at tiden du legger ned i et grundig arbeid her, tjenes inn med god margin senere i prosessen.

Start med å beskrive utfordringene med dagens løsning og hvorfor du mener at en anskaffelse må vurderes.

Typiske utfordringer som gir behov for handling

 • Kontraktsperioden på et produkt eller tjeneste er i ferd med å løpe ut
 • Det er ikke inngått avtale på et område det viser seg at virksomheten har behov for ytelser
 • Endringer i lov og forskrift som krever nye eller oppdaterte tjenester
 • Omorganisering og/eller nye oppgaver
 • Budsjettendringer
 • Politiske vedtak, for eksempel utbygging eller innføring av IKT-løsninger
 • Nye miljømål som skal nås
 • Slitasje/pensjonsalder for eksisterende løsning

Det kan være relevant å innhente tilgjengelig statistikk for behovet fra leverandørreskontro, bestillingsløsning eller lignende for å få et bilde av antall leverandører dere handler fra, hva dere kjøper, hvem som kjøper og så videre.

Beskriv både dagens løsning hva som eventuelt er en ny utfordring dere ikke har en løsning på i dag.

Beskriv utfordringsbildet

 1. Begynn med å beskrive hva utfordringen er; hvilke løsninger brukes i dag, hvilken erfaring og hvilke mangler finnes med dagens løsning og hvorfor mener du at en anskaffelse må vurderes.  Eventuelt hva har dere ingen løsning på i dag?
 2. Gjør så en kort vurdering av hvordan utfordringsbildet blir dersom virksomheten ikke gjør noe. Vil det bli et gap mellom utfordring og fremtidig situasjon hvis virksomheten ikke gjør noe? Hensikten er å få en tidlig vurdering av om dette er en utfordring som må løses eller om den kan prioriteres ned.
 3. Beskriv til slutt eventuelle rammer og avhengigheter for utfordringen. Foreligger det spesielle forhold knyttet til for eksempel økonomi, tidspunkt for realisering, grensesnitt mot andre løsninger og/eller virksomheter eller andre leverandørforhold må dette beskrives.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*