eBevis

eBevis er en tjeneste for elektronisk innhenting av dokumentasjonsbevis fra enkelte offentlige registre.

Publisert: 22. okt 2019, Sist endret: 13. Jan 2021

April 2019 ble virksomhetsinformasjon fra Brønnøysundregistrene og opplysninger om restanser fra Skatteetaten tilgjengelig for oppdragsgivere via eBevis-tjenesten. Informasjonen som hentes inn baserer seg på leverandørens ESPD-erklæring, og vil derfor være spesifikt tilpasset den enkelte konkurranse. 

eBevis-tjenesten er tidsbesparende for oppdragsgiverne fordi bevisene ikke lenger må hentes inn manuelt. Leverandørene slipper å levere skatteattest og firmaattest.

eBevis-tjenesten er tilgjengelig gjennom oppdragsgivers fagsystem, typisk et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) eller et kontraktsoppfølgingssystem (KAV).

Det vil også være funksjonalitet for at leverandøren via Altinn gir fullmakt til at oppdragsgiver henter inn opplysninger. Som oppdragsgiver bør du kreve at ditt fagsystem er koblet til eBevistjenesten. Forslag til kravspesifikasjon for eBevis ved anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy finner du på denne siden. 

Skatteopplysninger

Opplysninger om betalte skatter og avgifter vil bestå av følgende felter:

 • Arbeidsgiveravgift
 • Forskuddstrekk
 • Ansvarskrav skatt
 • Ansvarskrav merverdiavgift

Disse opplysningene erstatter tidligere skatteattest og danner grunnlaget for oppdragsgivers vurdering av om leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter.
Dersom alle elementene viser kr. 0,- i rest, indikerer det at forpliktelsene til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter er oppfylt.
Dersom én eller flere av elementene viser restanser, må du sjekke leverandørens ESPD-erklæring. Har leverandøren svart at han:

 1. Ikke har restanser, kontakter du leverandøren for nødvendige avklaringer og hvorfor han er registrert med restanser.
 2. Har restanser, kan du avvise med mindre det vil være klart uforholdsmessig. Du kan lese mer om vurdering rundt avvisning ved ikke betalte skatter, avgifter og trygdeavgifter i NFDs veileder. Vær oppmerksom på at enkelte virksomheter kan være registrert med restanser, selv om de har inngått avtale med Skatteetaten om betalingsutsettelse. I slike tilfeller kan du som oppdragsgiver be leverandør vise frem avtalen med Skatteetaten. Fellesavtaler, som for eksempel generelt fritak knyttet til Covid 19-situasjonen, vil ikke vises som restanse. Du kan lese mer om dette i Regjeringens veiledning om avvisning og manglende betaling

Opplysninger fra Brønnøysundregistrene om konkurs og insolvens

eBevis vil kunne hente følgende opplysninger fra Brønnøysundregistrene knyttet til avvisning og kvalifikasjon, basert på det oppdragsgiver har bedt om i ESPD-forespørselen.

 • Hvorvidt leverandøren er konkurs

eBevis henter status "ja" eller "nei" på spørsmålet om leverandøren er konkurs.

 • Om leverandøren er under frivillig eller tvungen avvikling eller tvangsoppløsning

eBevis henter statusen "ja" eller "nei" for hvorvidt leverandrøren er under avvikling, og statusen "ja" eller "nei" for om leverandøren er under tvangsoppløsning. Frivillig avvikling av et selskap kan ta tid, men dersom avviklingen ikke er gjennomført ett år etter registreringen om dette i Foretaksregisteret, kan tingretten overta ansvaret for avviklingen, og det er dette som kalles tvangsoppløsning.

Oppdragsgiver kan avvise en leverandør som er insolvent. Å være insolvent innebærer at selskapet er varig ute av stand til å betale sine forpliktelser ved forfall. Dette er en konkret vurdering, basert på en rekke momenter og ikke en enkelt Ja/Nei-status virksomheten får.

Både konkurs og insolvens er frivillige avvisningsgrunner, slik at oppdragsgiver alltid må foreta en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet. Du kan lese mer om avvisning i NFDs veileder.

Firmaopplysninger fra Brønnøysundregistrene

eBevistjenesten henter inn ulike firmaopplysninger fra Brønnøysundregistrene.

 • Registrert i enhets- eller foretaksregisteret
  For norske leverandører kan det kreves at virksomheten er registrert i et foretaksregister (enten Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret). eBevis sjekker om oppgitte organisasjonsnummer er registert i et av de nevnte registre og leverer status "Ja" eller "Nei". Se informasjon om foretaksregister-registrering i NFD sin veileder.
 • Stiftelsesdato/etableringsdato
  Datoen er knyttet til kvalifikasjonskravet "Leverandørens etableringsdato" i ESPD. Datoen er relevant for de leverandørene som ikke har vært etablert lenge nok til å kunne levere årsregnskap for det antallet år som oppdragsgiver krever.
 • Næringskode med beskrivelse
  Næringskoden vil angi hvorvidt leverandøren er registrert i Brønnøysundregisteret under det fagfeltet som etterspørres i anskaffelsen.
 • Antall ansatte
  Kvalifikasjonskrav knyttet til leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke knyttet til tekniske og faglige kvalifikasjoner. eBevis vil levere antall ansatte i virksomheten i inneværende år, men ikke gjennomsnitt for de tre siste årene. NFDs veileder på beskrivelse av gjennomsnittlige årlig arbeidsstyrke.
 • Generell informasjon om organisasjonsnummer, navn, organisasjonsform og adresse 

Firmaattest fra Brønnøysundregistrene

Firmaattesten er et standardisert utskrift fra Foretaksregistreret med opplysninger om en virksomhet. Attesten er offentlig tilgjengelig og kommer i et PDF-format, også når opplysningene hentes via eBevis. For oppdragsgiver vil det være enkelte opplysninger som er relevante å hente fra firmaattesten:

 • Navn på foretakets styremedlemmer hvis aksjeselskap
  Dokumentasjon på kvalifikasjonskravet om antall medarbeidere i ledelsen i de siste tre årene i ESPD del IV C.
  Det vil også være aktuelt å ha oversikt over styremedlemmer knyttet til avvisningsgrunnene, da feil eller overtredelser begått av personer i leverandørens ledelse skal sidestilles med feil eller overtredelse av leverandøren selv. Se NFDs veiledning knyttet til identifikasjon mellom leverandør og fysiske personer.
 • Signatur- og prokurabestemmelser
 • Navn på revisor

Regnskapsinformasjon fra Brønnøysundregistrene

De fleste som driver en bedrift må levere årsregnskap, og siste frist for innsending av årsregnskapet er 31.7 for bedrifter som avslutter regnskapet per 31.12.
Enkeltpersonforetak som har under 50 000,- i årlig inntekt og ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret trenger ikke føre regnskap, men det vil være få av disse som er leverandører i en offentlig anskaffelse.

eBevis kan hente inn årsregnskap for siste tre år, samt dato for sist leverte årsregnskap.

 • Dato for sist innsendte årsregnskap
  eBevis leverer en dato for når siste årsregnskap er levert inn til Brønnøysundregistrene.
 • Inntil siste 5 års regnskap - som PDF-vedlegg
  ESPD har flere alternative krav til økonomisk og finansiell kapasitet, herunder total årsomsetning, gjennomsnittlig årsomsetning, spesifikk årsomsetning, gjenomsnittlig omsetning, finansielle nøkkeltall og øvrige økonomiske og finansielle krav som årsregnskapet kan være dokumentasjon for. Det er oppdragsgiver som kan definere innholdet i disse kvalifikasjonskravene.​​​
  Merk at det kan være år der årsregnskap ikke har blitt levert inn og det kan derfor være "hull".
  Se mer om vurdering og dokumentasjon i NFDs veileder.
 • Stiftelsesdato/etableringsdato
  Datoen er knyttet til kvalifikasjonskravet "Leverandørens etableringsdato" i ESPD. Datoen er relevant for de leverandørene som ikke har vært etablert lenge nok til å kunne levere årsregnskap for det antallet år som oppdragsgiver krever.

  Kontakt

  Hjelp oss å lage bedre nettsider

  Fant du det du lette etter?

  Hjelp oss å lage bedre nettsider
  *