Anskaffe arkitekt/rådgivere i et byggeprosjekt

Her kan du lese om forhold som er spesielle for anskaffelse av arkitekt og rådgivere for bygg- og anlegg.

Publisert: 13. okt 2016, Sist endret: 19. nov 2018

Når program og konseptutredning er ferdig og gjennomføringsmodell er valgt, er det på tide å vurdere anskaffelse av arkitekt og rådgivere for totalentrepriser og utførelsesentrepriser, og anskaffelse av samspillsgruppe for samspillsentrepriser.

 

Generell informasjon om anskaffelser finner du under Anskaffelsesprosessen og utfyllende informasjon om kjøp av konsulenttjenester finner du under Veileder for kjøp av konsulenttjenester. Veilederen gir også gode tips til utforming av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.

Utførelsesentrepriser

I utførelsesentrepriser har byggherren ansvaret for all prosjektering, fra skisseprosjekt til detaljprosjekt. Materialet fra detaljprosjektet danner grunnlag for gjennomføring av entreprisekonkurranser. Den innledende prosjekteringen utføres med egne eller innleide ressurser.

Totalentrepriser

I totalentrepriser har entreprenøren ansvar for detaljprosjekteringen. Byggherren lager en funksjonsbeskrivelse for de viktigste forholdene ved prosjektet, samt et skisseprosjektmateriale som grunnlag for gjennomføring av totalentreprisekonkurransen. Innledende prosjektering med program og konseptutredning og skisseprosjekt utføres som regel av en prosjektgruppe byggherren kan vurdere å tiltransportere til valgt entreprenør.

Samspillsentrepriser

I samspillsentrepriser kontraheres en såkalt samspillgruppe bestående av de viktigste prosjekterende og utførende aktørene. Samspillgruppen har i samarbeid ansvaret for prosjekteringen frem mot en omforent målpris.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*