Konkurranse samspillsgruppe

En dialogkonferanse i forkant kan gi nyttig informasjon til byggherren til utarbeidelse av anskaffelsedokumenter. Bruk god tid på å utarbeide konkurransegrunnlag.

Publisert: 13. okt 2016, Sist endret: 15. Jan 2019

Huskeliste

  • Gjennomfør markedsundersøkelse for å få oversikt over potensielle leverandører.
  • Gå i dialog med leverandørene på et tidlig nok tidspunkt til at konkurransegrunnlaget kan endres.
  • Sørg for en prekvalifisering av et begrenset antall grupper.
  • Formuler tydelige tildelingskriterier.
  • Vurder nøye hvor mange avtalepartnere du ønsker.

Dialogkonferanse

I en samspillentreprise skal leverandørsidens kompetanse komme prosjektet mest mulig til gode. Det er derfor hensiktsmessig å ha dialog med leverandørmarkedet ved en dialogkonferanse, der forslag til program og prosess presenteres. Tilbakemeldinger fra dialogen kan inngå i beslutningsgrunnlag, løsningsbeskrivelser og konkurransegrunnlag.

Les mer om dialog med markedet.

Tildelingskriterier

Den største utfordringen er å fastsette kriterier for tildeling og evaluering.  Det er ofte lite hensiktsmessig at tilbyderne i et samspillsprosjekt konkurrerer på totalpris da anskaffelsen ikke er planlagt i detalj – her bør kvalitet være den avgjørende faktor.

Eksempler på tildelingskriterier kan være:

  • Timepriser og påslagsprosenter.
  • Kompetanse og erfaring til tilbudt personell, for eksempel erfaring med samspill.
  • Løsningsbeskrivelse – her kan du be om en kortfattet løsningsbeskrivelse eller forslag til løsning på konkrete oppgaver i prosjektet som anses utfordrende.
  • Eventuelt hvilke risikoer leverandøren ser i prosjektet.
  • Oppdragsforståelse – hvordan leverandøren vil planlegge og organisere prosjektet.

Det er viktig å utforme tildelingskriteriene tydelig. Det må komme klart frem hvilken dokumentasjon leverandøren skal levere. Hvilke momenter du vil vektlegge i evalueringen er viktig å få frem.

Kontrakt

Det finnes per i dag ingen norske standarder for samspillskontrakter. Mange byggherrer bruker derfor ordinære standardkontrakter med presiseringer og tillegg. Det er særlig NS 8407 som blir brukt.

Samspillentreprise skiller seg fra tradisjonelle entrepriser ved at kontraktene regulerer prosess, organisering og samarbeidsform, workshops, møter, arbeidsoppgaver og ytelser i fasen frem til et omforent prosjektgrunnlag og en tilhørende målpris. En annen variant av samspillsentreprise er at prosjektgruppen samarbeider med utvikling av prosjektet, fra programmeringsfasen til et forprosjekt med målpris. Deretter overtar samspillsgruppen og det skrives normal totalentreprisekontrakt.

I en samspillsentreprise kan byggherren ha flere avtaleparter. Mange byggherrer bruker en modell der samspillsavtalen inngås mellom to parter; byggherre og entreprenør, men slik at prinsippene i avtalen også skal gjelde alle kontrakter som inngås av byggherren eller entreprenøren.

Én utfordring er å beskrive samspillet mellom de ulike aktørene og de ulike fasene. Dette må være grundig beskrevet i konkurransegrunnlaget. I en god kontrakt må samspillet også være beskrevet helt fram til mål. Den må også omfatte hvordan partene skal forholde seg hvis det på slutten av prosjektet viser seg at bygget ikke blir slik det var lovet eller ønsket.

 

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*