Overlevering og ibruktagelse av bygget eller anlegget

Prosjektet er ikke nødvendigvis avsluttet selv om byggearbeidene er unnagjort. Etter byggearbeidene og eventuell prøvedrift skal prosjektet formelt overleveres byggherre.

Publisert: 18. okt 2019, Sist endret: 19. Mai 2020

Andre betegnelser brukt på denne fasen

Forsvarsbygg

Gjennomføringsfase 3 – Overlevering

Reklamasjonsfase

Statsbygg

Avslutte

Oslo kommune

Overtagelse og overlevering

Overlevering består av følgende faser:

 • Prøvdedrift: Test av driftsystemer og funksjonalitet
 • Overtakelse: Gjennomføring av overtakelsesbefaringer og signering av overtakelsesprotokoller.
 • Reklamasjon: Oppfølging av leveransene med sikte på å avdekke eventuelle mangler slik at rettigheter ivaretas og at sikkerhetsstillelsen ikke frigis for tidlig.

Roller og ansvar i overlevering og garantiperiode

Prosjektleder

Noen av prosjektlederes viktigste oppgaver i overtagelsefase og garantiperiode

 • Sikre at nødvendig sluttdokumentasjon og tillatelser foreligger før bygget tas i bruk
 • Gjennomføre sluttbefaringer og sluttoppgjør

Prosjekteier

Noen av prosjekteiers viktigste oppgaver i overtagelsesfase og garantiperiode

 • Godkjenne prosjektleders anbefalinger i tilfelle uenigheter om sluttprodukt og oppgjør, samt eventuelle rettslige prosesser
 • Godkjenne overtagelse og sluttoppgjør basert på sluttbefaringer/1-årsbefaring
 • Følge opp eventuelle driftskontrakter og garantisaker
 • Godkjenne prosjektets sluttrapport

Kontraktsansvarlig /-forvalter

Noen av kontraktsforvalters hovedoppgaver i overtagelsesfasen

 • Dokumentere alle leveranser er i tråd med kontrakt og eventuelle avvik
 • Bistå i utarbeidelse av sluttrapport og benytte erfaringer inn i senere anskaffelser

Juridisk veileder / -ansvarlig

Noen av juridisk ansvarliges hovedoppgaver i overtagelsesfasen

 • Bistå prosjektleder i sluttoppgjør og byggherres representant i eventuelle rettslige oppgjør rundt pris eller kvalitet på sluttprodukt. 

Huskeliste

 • Husk å involvere driftspersonale i overtagelse og garantifasen slik at disse kjenner forutsetninger for ulike komponenter og funksjonalitet. Dette sikrer bedre drift og bedre forutsetninger for å vurdere om behov for utbedring er garantisak eller ikke
 • Sikre at all nødvendig FDV-dokumentasjon blir overlevert
 • Foreta sluttvurderinger av anskaffelsen og oppdater etter en periode i drift - Dette gir gode innspill til forbedrede anskaffelser i framtiden

 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*