Detaljprosjektering i et byggeprosjekt

I detaljprosjekteringen skal du legge grunnlaget for å få tilbud fra entreprenører for utførelsesentrepriser. Det er også viktig å lage en kontraktstrategi for konkurransene.

Publisert: 26. sep 2013, Sist endret: 18. okt 2018

Huskeliste

  • Etabler konkurransestrategi for prosjektet
  • Ta stilling til om alternative løsninger eller opsjoner skal etterspørres i konkurranse for entreprenør.
  • Planlegg anskaffelser av drifts-, vedlikeholds- og serviceavtaler.

Med basis i forprosjektet skal entreprenøren detaljere og ferdigstille tegninger og beskrivelser.  De fleste dokumenter defineres ned på tresifret nivå i henhold til bygningsdelstabellen.

Footer inn her

Detaljering av risikoområder

Enkelte deler av et bygg eller anlegg er viktigere å detaljere enn andre, for eksempel vanskelige overganger mellom vegg og tak, eller parkeringsplasser med membraner. 

Hvis risikoområder ikke er godt detaljert og beskrevet i konkurransegrunnlaget, risikerer du problemer i byggeperioden. Du bør derfor i starten av detaljprosjektet avklare hvilke detaljer som skal fokuseres, og følge opp fremdriften på detaljeringen av dette særskilt.

Konkurransestrategi

Hvis det er en byggherrestyrt entreprise må du I detaljprosjektet begynne å vurdere hvilken konkurransestrategi du skal bruke i prosjektet. Her må du vurdere marked og sannsynligheten for å få tilbud opp mot ønsket om å ha et kontrollerbart antall kontrakter å følge opp i byggeperioden. Hvis prosjektet er en totalentreprise vil konkurransestrategien for gjennomføringsfasen også inkludere prosjektering. Enkelte byggherrer vedtar egne byggherrestrategier med et maksimalt antall kontrakter for byggeprosjekter.

Konkurransestrategien bør også medvirke til at lokale eller mindre aktører også kan gi tilbud.

Tidlig planlegging av anskaffelser

Samtidig med kontraktstrategi og detaljprosjektering bør du også begynne å avklare behov for anskaffelser av løst inventar.

Det samme gjelder eventuelle drifts- og vedlikeholdsavtaler og serviceavtaler. Langsiktig planlegging av drift og vedlikehold er viktig for å gi bygget eller anlegget lengre levetid og forutsigbare vedlikeholdskostnader.Opplæring av egen driftsorganisasjon bør legges inn i kontraktene.

Vi anbefaler at serviceavtaler for ulike anlegg er en del av anskaffelsen av selve anlegget. Dersom dette ikke planlegges som en anskaffelse, kan du risikere å få en leverandør av anlegget og en annen leverandør som skal utføre service og vedlikehold. Dette kan gi problemer når det kommer til reklamasjonsrettigheter.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*