Identifisering av behov i et byggeprosjekt

Her analyseres prosjektets egenskaper for å få frem muligheter og økonomisk forsvarlige tiltak. Dette leder frem mot en beslutning om å gjennomføre et byggeprosjekt.

Publisert: 26. sep 2013, Sist endret: 21. nov 2018

Huskeliste

 • Gjør behovsanalyser for å få frem det reelle behovet.
 • Vurder om det er behov for å få inn eksterne rådgivere til utredningene.
 • Informasjonsmøter eller nabomøter kan være egnet for å få nærmiljøets synspunkter.

Behov og overordnede rammer for prosjektet

Her gjør du en behovsanalyse for å avklare hvilke behov som skal dekkes og hvilke overordnede rammer prosjektet skal ha. Det er viktig å se på hvilke behov som skal dekkes. Løsning på hvordan behovene skal dekkes finner du senere.

Forhold som bør vurderes her er:

 • Brukernes behov
 • Funksjoner som skal dekkes og eventuelle spesielle behov
 • Driftsmessige forutsetninger
 • Kostnader til drift og vedlikehold
 • Aktuelle standarder som skal legges til grunn
 • Tomtens forutsetninger om du skal bygge nytt
 • Nærmiljø og naboer
 • Miljøhensyn

Footer inn her

  Behovsanalysen bør inkludere møter med brukerne, gjennomgang av aktuelle politiske og administrative planverk og eventuelle tilstandsvurderinger og miljørapporter.

  Styringsgruppe

  For å sikre en god vurdering og oversikt over ulike alternative løsninger, bør det settes sammen en styringsgruppe med forskjellig kompetanse.

  Mulige deltakere i en slik styringsgruppe kan være:

  • Prosjekteier
  • Prosjektleder
  • Programmeringsleder
  • Rådgivere eller konsulenter
  • Brukerrepresentanter

  Anskaffelse av eksterne rådgivere

  Har du ikke kapasitet eller kompetanse til å gjøre vurderingene selv, må du vurdere å anskaffe konsulenter for bistand til behovs- og løsningsutredningen. Du må samtidig vurdere om rådgiverne skal bistå også i program- og konseptutredningsfasen.

  Sluttresultat for steget: Beslutning om byggeprosjekt

  Ofte er en ledelses- eller politisk behandling av behovs- og løsningsutredningen ønskelig. Dette er fordi igangsetting av programmering vil involvere mange aktører og medføre større kostnader.

  Fant du det du lette etter?

  Fant du det du lette etter?
  *