LCC i tidligfase - Bygg og anlegg

Publisert: 18. okt 2018, Sist endret: 17. des 2018

I tidligfase tar du mange valg som får betydning for kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av det ferdige bygget eller anlegget. Beregning av livssykluskostnader gjør det mulig for byggherren og beslutningstagere å foreta konsekvensvurderinger av ulike alternativer og dermed ta informerte beslutninger i tidligfase.

Footer inn her

De fleste byggherrer er bevisst at tidligfase utformer grunnlaget for å fastsette prosjektrammen, samt lager forutsetningene for senere konkurransegrunnlag.

Det er mindre oppmerksomhet rundt at du i denne fasen også foretar mange valg som får konsekvenser for driftsfasen og kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av det ferdige bygget eller anlegget. LCC-analyser er viktig for å vurdere konsekvenser av de ulike valgene du kan ta.

LCC-analysene blir grove i tidligfase, det gir likevel byggherre og beslutningstagere et anslag over mulige variasjoner i årskostnader i driftsfasen.

Tema der LCC-analyser er aktuelle i tidligfase

Valg av tomt og plassering på tomten

LCC-analyser kan vise hvilke effekter forskjellige tomter og plassering på tomt får for årskostnader. Eksempelvis kan dette påvirke kostnader til FDVU av uteområder.

Bygningsutforming

En kompakt bygningsform vil ha en annen årskostnad enn en bygningsform med flere fløyer. Bygningsformen påvirker blant annet fasadearealet og dermed FDVU-kostnader til eksempelvis rengjøring, reparasjoner og utskiftninger av fasaden.

Miljøkvaliteter

Lavt energibehov er en miljøkvalitet mange ønsker i sine bygg eller anlegg. LCC-analyser vil eksempelvis kunne vise forskjeller i årskostnader for et konvensjonelt bygg, kontra et bygg med bedre energistandard.

Tekniske og bygningsmessige valg

Også i tidligfase tar du valg som gir føringer for det ferdige bygget eller anlegget. Eksempelvis kan brukerne eller bruken av bygget ha behov for særskilte kvaliteter, i tillegg har byggherren ofte interne standardkrav i form av håndbøker, prosjekteringsanvisninger med mere, som gir rammer for bygningsmessige og tekniske valg. Det betyr at du allerede i tidligfase kan sette opp LCC-kalkyler og beregne konsekvenser for årskostnader. Kalkylene kan brukes til å identifisere elementer ved bygget eller anlegget der risikoen for høye årskostnader er til stede. Slike forhold bør du vurdere under prosjektering og utførelse.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*