Utførelse av et byggeprosjekt

I utførelsesfasen gjennomføres byggearbeidene. Kontrakten må følges opp gjennom hele byggefasen.

Publisert: 26. sep 2013, Sist endret: 03. Mai 2019

I kontraktsoppfølgingen i byggefasen skal du sikre at bygget eller anlegget blir i tråd med målsetningene og som beskrevet i kontrakten, herunder at krav til gjennomføringen på sosialt ansvar, miljø, lønns- og arbeidsvilkår følges. Dersom ytelsene som leveres endres i forhold til det som er avtalt i kontrakten, kan endringen i realiteten være en ulovlig direkte anskaffelse. Det er derfor viktig å ha kontroll på eventuelle endringer som gjøres i kontrakten og at disse er i tråd med anskaffelsesregelverket.

Grunnlaget for god kontraktsoppfølging legges i godt arbeid i planleggingsfasen av prosjektet.

Utførelsesfasen består av stegene:

  • Byggeperiode: Gjennomføring av byggearbeidet frem til eventuell prøvedrift og overtakelse.
  • Prøvedrift: Oppstart av prøveperioder dersom dette er regulert i kontrakten.
  • Overtakelse: Gjennomføring av overtakelsesbefaringer og signering av overtakelsesprotokoller.
  • Reklamasjon: Oppfølging av leveransene med sikte på å avdekke eventuelle mangler slik at rettigheter ivaretas og at sikkerhetsstillelsen ikke frigis for tidlig.

Oppfølging av samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

I anskaffelser der det er risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår vil det være behov for en mer intensiv kontaktsoppfølging. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter pålegger offentlige oppdragsgivere å gjennomføre nødvendig kontroll av at det ikke forekommer brudd på lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av tjenester og bygg og anlegg på over 1,3 millioner NOK (statlige virksomheter) eller over 2 millioner NOK (andre). For anskaffelser innen allmenngjorte områder skal det etableres skriftlige rutiner og systemer for å undersøke dette.

Dersom det stilles krav til en etisk forsvarlig produksjon av varer skal disse følges opp, og virksomheten må ha rutiner som beskriver hvordan dere skal følge opp de etiske kravene. Oppfølgingen og hvilke kontrolltiltak som skal iverksettes vil være avhengig av risikoen for brudd på de etiske kravene, avtalens verdi og lengde, og ressursene i virksomheten.

Miljø og livssykluskostnader

Der det er stilt miljøkrav må du, ved mottak av ytelsen, og gjennom kontraktsoppfølging, sjekke at ytelsen oppfyller de miljøkravene du anga i konkurransegrunnlaget, og som det er inngått kontrakt på. For LCC må byggherren under utførelse følge opp at entreprenør utarbeider ferdige kalkyler over årskostnader for bygget eller anlegget. Det samme gjelder dokumentasjon som er nødvendig for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Prosjektet bør identifisere en FDV-koordinator som får ansvaret for oppfølgingen av FDV-dokumentasjon i prosjektet.

Difi har laget egne temasider for forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utvikling (FDVU).

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*