Kontraktsoppfølging av energikrav

Kontraktsoppfølging er like viktig i et prosjekt med passivhus som i et ordinært byggeprosjekt. Enten oppfølgingen gjøres av byggherren eller av byggherrens representanter må ansvar for oppfølging være avklart. Man må i forkant ha analysert hvor risiko for kontraktsbrudd er høy og iverksette tiltak for å følge dette opp spesielt.

Publisert: 18. okt 2018, Sist endret: 21. nov 2018

Dersom byggherren har gode rutiner på kontraktsoppfølging i ordinære prosjekter vil det ikke være nødvendig å innføre et ekstra kontrollregime for å sikre at energikravene oppfylles. Det kan imidlertid være behov for å endre fokus i kontraktsoppfølgingen.

I store og/eller komplekse prosjekter, bør det vurderes å innføre særskilt byggherrekontroll på utvalgte forhold.

Forhold som bør fokuseres

  • Tetthet – identifiser kritiske bygningsdeler som dampsperre, skjøter i tetteskjikt, gjennomføringer etc.
  • Kuldebroer
  • Isolasjonstykkelse
  • Vindusareal
  • Ventilasjon

Kvalitetsplan

Det er fornuftig å lage en egen kvalitetsplan, matrise eller sjekkliste som viser hvilke bygningsmessige og tekniske forhold som krever spesiell fokus i prosjektet. Oppfølgingspunktene vil omfatte de fleste fag og entreprenører. Det bør særlig fokuseres på grensesnitt mellom fag.

Ansvarsfordeling

Det må klart fremkomme hvem som er ansvarlig for følge opp i de ulike fasene av byggeprosessen slik at energikravene oppfylles. I særlig store og/eller komplekse prosjekter kan det vurderes å dedikere en ressurs utelukkende til dette. Dersom man har etablert en kvalitetsplan, kan oppfølgingsansvaret spesifiseres her.

Kontroller

Tetthet er viktig for å unngå uønskede luftlekkasjer. Det er bør gjøres tetthetsmålinger underveis i utførelsesfasen. Det vil da også være enklere å rette opp feilen enn om man venter til bygget er ferdigstilt Målt tetthet i ferdig bygning er en god parameter på om utførelsen er tilstrekkelig nøyaktig og om riktige tettemetoder er benyttet. I hht. Byggesaksforskriften (SAK10) er det i tillegg krav om uavhengig kontroll av tetthet i ferdig bygg.

For bygninger i tiltaksklasse 2 og 3 krever Byggesaksforskriften at det skal gjennomføres uavhengig kontroll av prosjektering knyttet til energieffektivitet, detaljprosjektering av lufttetthet og fuktsikring. For utførelsen begrenses kontrollkravet til byggfukt, lufttetthet og ventilasjon.

Regimet med uavhengig kontroll vil her kunne supplere kontraktsoppfølgingen.

Faktisk energibruk bør måles over en periode på minst ett år etter at bygningen er tatt i bruk. Dersom faktisk energibruk er betydelig høyere enn beregnet energibruk i prosjekteringsunderlaget, bør ansvarlig prosjekterende eller entreprenør, i samarbeid med brukerne av bygget, kunne redegjøre for slike avvik.

 

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*