Her finner du grunnleggende informasjon om hvordan du kan planlegge, gjennomføre og følge opp salg til det offentlige.

Publisert: 02. Apr 2014, Sist endret: 03. Feb 2021

Skal du selge til det offentlige? Trenger du hjelp til å komme i gang? I tilbudsprosessen steg-for-steg hjelper gir vi deg råd om hvordan du kan gå frem. Offentlig sektor er et stort marked. Årlig kjøpes det varer og tjenester for ca 500 milliarder kroner.  Kontraktene varier stort i omfang, så både små og store bedrifter kan finne egnete konkurranser. 

Derfor bør du levere tilbud til det offentlige

For deg som ikke er vant til å levere tilbud til det offentlige 

Gjennom veiledning og informasjon ønsker Digitaliseringsdirektoratet å bidra til at det oppleves enklere for leverandører å gi tilbud til det offentlige. I tilbud steg-for-steg får du grunnleggende informasjon.

Vi lenker også til utfyllende informasjon på nettstedet, blant annet behandling av tema i Anskaffelsesprosessen. Du kan også søke i hele nettstedet. Søkeordene henviser til deg til sider for oppdragsgivere, og informasjonen er i stor grad relevant også for leverandører.

Slik leverer du tilbud til det offentlige

Veiledningen på disse sidene baserer seg på lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Reglene bunner i ønsket om gode konkurranser og at leverandører skal ha like muligheter til å vinne offentlige kontrakter. 

10 mest vanlige feil når du skriver tilbud

Altfor mange tilbud blir avvist på grunn av formelle feil eller andre klassiske feil. Her er en liste over vanlige feil du bør unngå:

  1. Starter tilbudsskrivningen like før tilbudsfrist
  2. Setter seg for dårlig inn i forholdene i konkurransen
  3. Mangler styring på hvem som gjør hva under tilbudsskrivingen
  4. Mangler erfaring og/eller kunnskap om reglene for offentlige anskaffelser
  5. Følger ikke de formelle kravene
  6. Ukritisk gjenbruk av det sist innleverte tilbud
  7. Produkter/løsninger man er mest stolt av beskrives i tilbudet i stedet for hva som dekker behovet som er beskrevet i konkurransen
  8. Spør om fakta i stedet for å studere konkurransegrunnlaget først
  9. Leverer tilbudet uten å ha lest korrektur
  10. Glemmer å lese spørsmål-/svardokumentene

 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*