Statusmøte

Leverandøren bør sikre at det vert gjennomført statusmøte. Dei bidrar til ei god oppfølging av leveransen.

Publisert: 24. sep 2015, Sist endra: 21. nov 2018

Det er viktig med jamlege møte med oppdragsgivar for å ta opp mellom anna følgande forhold:

  • har leveransen skjedd på avtalt stad og til avtalt tid?
  • har kvaliteten på leveransen vore som beskrive i avtalen?
  • er service og oppfølgingsnivået som beskrive i avtalen?
  • er fakturering som beskrive i avtalen?
  • er e-faktura og e-handel implementert og i drift?

Eit godt samarbeid er også kjenneteikna ved at leverandør og kunde samarbeider for å auke miljøomsyn, universell utforming, innovasjon og sosialt ansvar på dei varer og tenester som vert leverte. Eit nært samarbeid med fokus på desse overordna målsettingane vil samtidig utvikle kunden til å verte ein betre kunde for ditt firma samtidig som de saman kan styrke konkurransekrafta di.

Jamlege møte bør også innehalde punkt som kontroll av prisar og forventa prisendring. Produkt/tenestesamansettinga i leveransen bør kunne utviklast gjennom samarbeid, slik at behovsdekkinga vert optimal for kunden utan at totalkostnaden vert høgare. Inviter derfor til jamlege møte med kunden der mellom anna framdrift/status på leveransen, prisar og framtidige moglegheiter vert diskuterte.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*