Planlegge salg til det offentlige

Før du går i gang, vil vi gi noen gode tips til hvordan du kan forbedre og forenkle arbeidet med å forberede tilbud til det offentlige.

Publisert: 02. Apr 2014, Sist endret: 21. nov 2018

Offentlig sektor har mange muligheter for både små og store bedrifter. Har din bedrift strategier for hvilke avtaler som passer dere? Hvilke konkurranser dere skal delta i og ikke?

For å vinne offentlige konkurranser må du vite hvor du vil og hvordan du kommer dit.

Allerede etter første deltagelse i en konkurranse, vil du ha opparbeidet større forståelse for spillereglene og dermed være bedre rustet til å delta i flere konkurranser. Ny kunnskap og god planlegging vil gjøre tilbudsprosessen enklere.