Førebu og marknadsføre eiga bedrift

For å arbeide strategisk smart, bør du setje nokre klare mål. Kva ønskjer du å få ut av det arbeidet de legg ned? Kva slags konkurransar bør de delta i, og ikkje?

Publisert: 04. sep 2015, Sist endra: 21. nov 2018

Døme på mål

  • bedrifta skal vinne 4 av 10 konkurransar der det er levert tilbod
  • bedrifta skal ha ein leveringsgrad på minimum 98 % på alle inngåtte avtalar

Slike mål kan vere nyttige om du etter ei stund skal evaluere og vurdere arbeidet du legg ned i offentlege konkurransar.

Kva slags konkurransar skal vi delta i?

Har bedrifta strategiar for kva slags konkurransar og avtalar som passer dykk? Før de utarbeider tilbod i ein konkurranse, bør de vurdere følgjande faktorar:

  • Strategisk viktig
  • Lønsemd du kan oppnå (til dømes timepris målt opp mot nødvendig innsats)
  • Sannsynet for å vinne (sett i høve til konkurrentar)
  • Relasjon til oppdragsgjevar
  • Relevante referansar
  • Tidspunkt for gjennomføring
  • Tilbodsfrist
  • Kor tilgjengeleg ressursar er så vel for gjennomføring som for utarbeiding av tilbodet

Tips:
Gje berre tilbod på det du meiner er dei rette konkurransane for di bedrift.
Sjå etter dei oppdragsgjevarane som leitar etter ein leverandør med dine styrkar.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*