Analysere den aktuelle konkurransen

Er dette den rette konkurransen for bedrifta di? Leitar oppdragsgjevaren etter ein leverandør med dine styrkar?

Publisert: 09. sep 2015, Sist endra: 26. jun 2018

Offentlege konkurransar har ofte korte tidsfristar, alt frå nokre dagar til nokre månader avhengig av kompleksiteten i konkurransen. Set av god tid til å forstå brukaren og denne sin reelle situasjon og behov. 

6 ting du som seljar må vere god på

  1. Må ha innsikt i situasjonen bak kunden sine behov
  2. Må tilpasse tilbodet til behovet og ikkje behovet etter tilbodet
  3. Tilbodet må vise korleis ein tilfører kunden verdi
  4. Tilbodet må kunne bestemme/måle denne verdiauken
  5. Rettleie kunden i staden for å vente på beskjed
  6. Tole spenning og friksjon i kommunikasjonen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*