Ansvarliste - kven gjer kva?

Publisert: 09. sep 2015, Sist endra: 21. nov 2018

Døme på ansvarsliste

  • Kven les gjennom og analyserer konkurransen?
  • Kven har kontakt med oppdragsgjevar, stiller spørsmål/får meir informasjon ?
  • Kven gjer dei nødvendige økonomiske utrekningane og avgjer om det skal leverast noko tilbod ?
  • Kven skriv tilbodet?
  • Kven kontrollerer tilbodet for feil og manglar før det sendast?
  • Kven er den overordna ansvarlege for tilbodet og kontrollerer at alle oppgåver er fordelte, fristane blir haldne mv. ?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*