Stille spørsmål / Studere svar

Trenger du avklaringer fra oppdragsgiver før du kan bestemme deg for om det skal leveres tilbud? Ta kontakt med oppdragsgiver og du får svar.

Publisert: 09. sep 2015, Sist endret: 27. Mai 2020

Oppdragsgiver er forpliktet til å svare spørsmål, ofte vil det si å gi utdypende eller supplerende opplysninger. Det er derfor viktig å sjekke spørsmål og svar i den aktuelle anskaffelsen, i Doffin eller i konkurransegjennomføringsverktøyet.

Krav til skriftelighet og likebehandling

For å tilfredsstille kravet til likebehandling av leverandører skal alle spørsmål og svar være skriftlige og gjøres tilgjengelig for alle potensielle tilbydere. Det blir ikke opplyst om hvem som har stilt spørsmålet. Følg anvisninger som er gitt i konkurransegrunnlaget om hvem som er oppdragsgivers kontaktperson.

Frister for spørsmål og svar

Konkurransegrunnlaget oppgir hvilke frister som gjelder for spørsmål og svar. Hvis konkurransen er over EØS-terskelnivå sier forskriften at oppdragsgiver skal gi svar senest 6 dager før tilbudsfristen. Dette for å sikre at tilbyderne har nok tid til gjøre eventuelle tilpasninger innen tilbudet leveres inn. Spørsmålsfristen er derfor også ofte satt til 8 dager før tilbudsfrist på denne type konkurranser.

Under EØS-terskel er det ingen lovpålagte frister, men spørsmål bør sendes inn i rimelig tid før tilbudsfrist slik at oppdragsgiver kan svare og eventuelle tilpasninger kan skje uten å komme i konflikt med tilbudsfristen.

Har du forstått situasjonen kunden ønsker å løse?

Når du leser gjennom konkurransegrunnlaget, kan det være at du sitter igjen med spørsmål som trenger en avklaring. Det kan for eksempel være at

  • det er umulig å forstå hva kunden egentlig har behov for
  • det er glemt viktige krav som er felles for bransjen
  • det stilles for strenge, urimelige og unødvendige krav
  • kravene er utdaterte eller tyder på "ulovlig favorisering"
  • tidsestimater er ikke realistiske

Ta kontakt med oppdragsgiveren. Svar oppdragsgiver gir og endringer som gjøres, kommer alle som er interessert i konkurransen til gode.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*