Oppstart og behovsavklaring ved innovasjonspartnerskap

Behovet for innovasjonspartnerskap utløses gjerne av at virksomheten/prosjektet har et uløst problem eller en utfordring hvor markedet ikke har noen løsning.

Publisert: 20. Apr 2018, Sist endret: 28. okt 2018

Innovasjonspartnerskap kan kun benyttes når det er behov for åanskaffe innovative varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider.

Du må derfor ha gjort grundige markedsundersøkelser før du konkluderer med at du har behov som ikke finnes i markedet. Dersom markedsundersøkelsen viser at det allerede finnes løsninger i markedet som imøtekommer behovet, er det ikke aktuelt med innovasjon, og forutsetningen for å bruke prosedyren er ikke oppfylt. Difi anbefaler å gjennomføre dialog med markedet for å få informasjon om hva som finnes i markedet og hvordan du bør rigge konkurransen. Kanskje kan deler av behovet dekkes av løsninger i markedet?

I oppstarten er det sentralt å gjennomføre undersøkelser av brukerbehov og analyser av gevinster ved løsningen. Du kan lese mer under slik gjør du en grundig behovsvurdering.

For komplekse IKT-anskaffelser hvor det er behov å utvikle systemløsninger sammen med leverandøren, anbefaler Difi bruk av smidig utviklingsmetodikk.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*