Kontraktsinngåelse før-kommersiell anskaffelse

Den før-kommersielle anskaffelsen kunngjøres på Doffin/TED. Kontrakt inngås med bedrifter/konsortier som best oppfyller tildelingskriteriene.

Publisert: 12. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Suksesskriterier

 • God oppdeling av den før-kommersielle anskaffelsen i faser som er velegnet for å evaluere konkurrerende utviklingsløp 
 • Inngåelse av kontrakt med minimum 5 bedrifter/konsortier

Aktiviteter

 • Lage plan for å markedsføre den før-kommersielle anskaffelsen
  • Via bransjeforeninger, sosiale medier, konferanser, nyhetsartikler, osv.
 • Kunngjøre av konkurransen på Doffin/TED
 • Oversette konkurransedokumentene til engelsk; for å nå ut til leverandører utenfor Norge
 • Tildele kontrakt

Husk!

 • Sørg for å markedsføre konkurransen bredt
  • nå ut til "nye" sektorer/bransjer
  • legg til rette for konsortiedannelser mellom forskningsmiljøer og industrien
  • Vurder å gi prosjektet et merkenavn, som for eksempel EduApp4Syria (Norad), og NoDig Challenge (Oslo kommune)
 • Bruk åpne funksjonsbaserte spesifikasjoner 
  • Unngå høy grad av tekniske og absolutte krav
 • Objektive krav som basis for evaluering av tilbudene
  • For eksempel kompetanse, oppdragsforståelse, løsningskvalitet og kostnader
 • Konkurransegrunnlaget må inneholde
  • Regler for gjennomføring av den før-kommersielle anskaffelsen
   • Informasjon om faseinndeling
   • Fremgangsmåte i evaluering av løsningsforslag hvor tilbydere med de beste løsningsforslagene blir tatt med videre i de påfølgende fasene
   • Eventuelt informasjon om hvor mange som vil bli invitert til de ulike fasene
   • Tidsplan - forventet varighet på hver fase
  • Fordeling av rettigheter og plikter mellom partene
   • Dersom eierrettigheter tildeles leverandøren, må du som oppdragsgiver sikre deg en brukerlisens til det som blir utviklet
   • Sørg for å ikke ha klausuler som begrenser en fremtidig konkurranse hvor løsningen skal implementeres
  • Finansieringsplan - hva finansierer dere som oppdragsgiver og hva finansierer dere ikke, hvilken egeninnsats forventes av leverandører, ev. tilgjengelig finansiering fra 3. part  
  • Kriterier for valg av beste tilbud og hvordan kriteriene blir vektlagt
 • Gi leverandørene nødvendig tid til å utarbeide tilbud
  • Legg til rette for en periode hvor tilbudsgivere kan stille spørsmål, og hvor svarene gjøres tilgjengelig for alle som har meldt interesse for konkurransen

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*