Utviklingsfaser i en før-kommersiell anskaffelse

Utviklingsprosessen deles opp i ulike faser. Resultatene i de ulike utviklingsløpene evalueres etter hver fase. De beste løsningene inviteres videre til neste fase. Helst bør to konkurrerende leverandører beholdes helt til siste fase for å sikre fremtidig konkurranse i markedet.

Publisert: 12. Mar 2018, Sist endret: 05. okt 2020

Suksesskriterier

  • At det blir utviklet flere type løsninger på utfordringen
  • At det gjenstår to konkurrerende løsninger som deltar i siste fase

Aktiviteter

  • Ha løpende dialog med bedriftene/konsortiene for å få informasjon om utfordringer og fremdrift
  • Evaluere løsningsforslagene etter hver fase
  • Lage begrunnelse for valg av prosjekter som går videre til neste fase
  • Kommunisere til markedet hva som ble utfallet av den før-kommersielle anskaffelsen

Husk!

  • Sørg for å ikke avsløre eventuelle forretningshemmeligheter. Ha dialog med bedriftene/konsortiene rundt hva som er sensitiv informasjon og hva som ikke er det
  • Å foreta utvelgelsen av hvilke tilbydere som blir med i neste fase, med utgangspunkt i tildelningskriterierne
  • Ha tett kommunikasjon med bedriften/konsortiet om status i prosjektet for å reduserer risiko for misforståelser i forhold til behov og mål 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*