Ny Fellesavtale for betalingsløsninger

Mandat, fremdriftsplan og organisering for ny fellesavtale for betalingsløsninger. Siden oppdateres jevnlig.

Publisert: 25. sep 2019, Sist endret: 18. jun 2021

Prosjektmandat

Mandat for anskaffelse av fellesavtale om betalingsløsninger er utarbeidet på tvers av divisjoner i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). DFØ/avdeling for forvaltning og analyse er prosjekteier og DFØ/Statens innkjøpssenter er prosjektleder.

Statens innkjøpsråd ble, den 13.juni 2019, forelagt kategoristrategi for reiseområdet med anbefalt handlingsplan.

Statens innkjøpsråd sluttet seg til handlingsplanens prioriteringer hvor anskaffelse av betalingsløsning er et høyt prioritert tiltak. 

Foreløpig milepælsplan

Prosjekt og milepælsplan har blitt justert grunnet behov for mer omfattende behovskartlegging enn forventet, og arbeid med beslutningsnotatet. Dette for å sikre god kvalitet på leveransen.

MilepælerTidspunkt
Etablert prosjektorganisasjonJuli 2020
Godkjent prosjektplan04.02.2021
Beslutningsnotat godkjent av Finansdepartementet30.04.2021
Konkurransestrategi godkjent30.04.2021
Når konkurransedokumentene er godkjent og kunngjortQ3 2021
Valg av leverandør og kontrakt(er) er signertQ4 2021
Implementering og oppstart av kontraktQ1 2022

Organisering

Prosjektet rapporterer til en styringsgruppe bestående av representanter fra flere divisjoner i DFØ.

 • Prosjekteier - seksjonsleder Erik Heen, divisjon for styring, organisering og ledelse/avdeling for forvaltning og analyse
 • Prosjektleder - Margit Grønli, divisjon for offentlig anskaffelse/avdeling Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltagere:
  • Seniorrådgiver Erik Cameron og Tone Røed, avdeling for forvaltning og analyse/seksjon for regelverk
  • Rådgiver Brit Lillian Nordbø, divisjon lønn/avdeling tid og reise
  • Fagdirektør Barbro Bottheim, divisjon for offentlig anskaffelse/avdeling Statens innkjøpssenter
 • Innkjøpsgruppedeltagere

Innkjøpsgruppe

Det er etablert en innkjøpsgruppe med representanter fra følgende virksomheter:

 • Politiets fellestjeneste - Konrad Pedersen Indergård
 • Utenriksdepartementet - Jonny Olsen
 • Statped - Marit Irene Haugsdal
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal - Edle Eide
 • Riksantikvaren - Maja Basioli
 • Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenester) -Birgitte Engen Eriksen
 • NAV - Gunda Djupvik 
 • Helsedirektoratet - Sonja H. Brattlie

Her: https://anskaffelser.no/sites/default/files/strategi_brukermedvirkning.pdf 

Innkjøpsgruppen består av personer med følgende roller, kompetanse og erfaring: 

 • Reisebestillere/brukere av betalingsløsninger 
 • Reiseansvarlig i virksomheten («Travel Manager») 
 • Funksjoner med grensesnitt mot reiseregninger, regnskap/lønn, teknisk integrasjon etc. 
 • HR/personal relatert til oppfølging av personalsaker 
 • Ansvarlige for anskaffelse og/eller kontraktsoppfølging av betalingsløsninger

Kontaktinformasjon

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post til reise@dfo.no eller prosjektleder Margit B Grønli, margit.gronli@dfo.no mobil: 930 41 424.

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*