Dynamisk innkjøpsordning - kurs og konferanser

Mandat, fremdriftsplan og organisering for etablering av Dynamisk innkjøpsordning for kurs- og konferansetjenester. Siden oppdateres jevnlig.

Publisert: 29. jun 2020, Sist endret: 30. jun 2020

Mandat

Mandatet er utarbeidet i samarbeid med Statens innkjøpssenter (SI) og Seksjon for teknologi og støtte (TS) i Digdir/Avdeling for offentlige anskaffelser.

Målsetningen er å etablerer en dynamisk innkjøpsordning for kurs- og konferansetjenester som dekker statens behov, og tillater alle relevante markedsaktører å bli kvalifisert gjennom å tilfredsstille minimums krav. Oppdragsgivere vil oppleve en effektiv og smidig innkjøpsordning, som tilrettelegger for at alle kurs- og konferanseleverandører i Norge får rask og effektiv tilgang på det offentlige markedet, og sikrer bred konkurranse i markedet. 

Statens innkjøpsråd, ble den 13. juni 2019 forelagt kategoristrategi for reiseområde, og sluttet seg til handlingsplanens prioriteringer. Kurs- og konferansetjenester er et av de prioriterte tiltakene. 

Overordnede milepæler

Milepæler

Tidspunkt

Etablert prosjektorganisasjon

Mai 2020

Godkjent konkurransestrategi 

September 2020

Konkurransedokumentene er godkjent og kunngjort

Oktober 2020

Kvalifisering av leverandører

November 2020

Implementering og operativ DPS for kurs og konferanse

Desember 2020 – Januar 2021

Organisering

 • Prosjekteier: Kjetil Østgård (SI)
 • Styringsgruppe:
  • Kjetil Østgård, Avdelingsdirektør (SI)
  • Barbro Bottheim, Fagdirektør (SI)
  • Margit Bersvendsen Grønli, Kategoriansvarlig Reiseområdet (SI)
  • Gunnar Wessel Tomassen, Programdirektør Digitale anskaffelser (TS)
 • Prosjektleder: Junaid Aftab (SI)
 • Prosjektmedarbeidere: Wenche L. Sæther (TS)
 • Innkjøpsgruppe:
  • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon v/ Vibeke Kemi
  • Mattilsynet v/ Kjersti Thorvildsen
  • Nav v/ Gunda Djupvik
  • DFØ v/ Andreas Oterhals
  • Statped v/ Anne-Cathrine Loop
  • Konkurransetilsynet v/ Alf Jarle Albertsen 
 • Referansegruppe:
  • Margit Bersvendsen Grønli, Fagansvarlig
  • Barbro Bottheim, Juridisk kvalitetssikring
  • Gunnar Wessel Tomassen, Teknisk

Innkjøpsgruppen ble etablert ved oppstart av anskaffelsesprosessen, med representanter fra virksomhetene med nødvendig kompetanse og erfaring.

Kontaktinformasjon

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post til reise@digdir.no eller prosjektleder Junaid Aftab på jua@digdir.no, mobil: 482 94 194.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*