Fellesavtale for betalingsløsninger

Mandat, fremdriftsplan og organisering for ny fellesavtale for betalingsløsninger. Siden oppdateres jevnlig.

Publisert: 25. sep 2019, Sist endret: 30. jun 2020

Prosjektmandat

Mandat for fellesavtale om betalingsløsninger er utarbeidet i samarbeid med Direktoratet for Økonomiforvaltning (DFØ). DFØ er prosjekteier og Statens innkjøpssenter er prosjektleder.

Statens innkjøpsråd ble, den 13.juni 2019, forelagt kategoristrategi for reiseområdet med anbefalt handlingsplan.

Statens innkjøpsråd sluttet seg til handlingsplanens prioriteringer hvor anskaffelse av betalingsløsning er et høyt prioritert tiltak. 

Foreløpig milepælsplan

MilepælerTidspunkt
Etablert prosjektorganisasjonJuli 2020
Godkjent prosjektplanAugust 2020
Når konkurransestrategi er godkjentOktober 2020
Når konkurransedokumentene er godkjent og kunngjortNovember 2020
Valg av leverandør og kontrakt(er) er signertFebruar 2021
Implementering og oppstart av kontraktMars 2021

Organisering

Prosjektet rapporterer til en styringsgruppe bestående av representanter fra flere områder i DFØ herunder anskaffelsesavdelingen i Digdir (DFØ fra 1. september 2020).

 • Prosjekteier DFØ: Erik Heen
 • Prosjektleder Statens innkjøpssenter: Margit B Grønli
 • Prosjektdeltagere:
  • DFØ: Erik Cameron og Tone Røed
  • Digdir: Barbro Bottheim
 • Innkjøpsgruppedeltagere

Innkjøpsgruppe

Det er etablert en innkjøpsgruppe med representanter fra følgende virksomheter:

 • Politiets fellestjeneste - Konrad Pedersen Indergård
 • Utenriksdepartementet - Jonny Olsen
 • Statped - Marit Irene Haugsdal
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) - Nils Tore Breiby
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Edle Eide
 • Riksantikvaren - Maja Basioli
 • Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenester) -Birgitte Engen Eriksen
 • NAV - Gunda Djupvik 

Her: https://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser/files/strategi_brukermedvirkning.pdf 

Innkjøpsgruppen består av personer med følgende roller, kompetanse og erfaring: 

 • Reisebestillere/brukere av betalingsløsninger 
 • Reiseansvarlig i virksomheten («Travel Manager») 
 • Funksjoner med grensesnitt mot reiseregninger, regnskap/lønn, teknisk integrasjon etc. 
 • HR/personal relatert til oppfølging av personalsaker 
 • Ansvarlige for anskaffelse og/eller kontraktsoppfølging av betalingsløsninger

Kontaktinformasjon

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post til reise@digdir.no eller prosjektleder Margit B Grønli.

e-post: mbg@digdir.no  mobil: 930 41 424

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*