Anskaffelse av Fellesavtale for reisebyråtjenester

Statens innkjøpssenter er i gang med konkurranse om en ny fellesavtale for reisebyråtjenester. Den nye avtalen skal etter planen være på plass fra januar 2020.

Publisert: 29. aug 2019, Sist endret: 14. sep 2019

Konkurranse kunngjort

Konkurranse om Statlig fellesavtale om kjøp av reisebyråtjenester er kunngjort på Doffin med referansenummer 2019-376502. Frist for å levere tilbud er 9. oktober kl. 12:00.

Før konkurranse

Det ble avholdt en leverandørkonferanse den 20. mai 2019 hos Difi. Formålet med konferansen var å komme i dialog med markedet for å belyse og drøfte temaer der det var ønskelig med leverandørenes innspill. Se her for presentasjonen fra konferansen. Doffin referanse til konferansen: 2019-342171.

I juli 2019 ble det publisert en veiledende kunngjøring (Doffin referanse 2019-390441) for å motta innspill på foreløpige konkurransedokumenter.

Innkjøpsgruppe

Tidligere i år ble det opprettet et prosjekt til å utarbeide konkurransestrategi for reisebyråtjenester ledet av Statens innkjøpssenter. I tilknytning til prosjektet ble det etablert en innkjøpsgruppe med medlemmer fra statlige virksomheter.

Hovedformålet til innkjøpsgruppen er å sikre at prosessen iverksatt av Statens innkjøpssenter dekker brukernes behov og forventninger, samt bidra til avtalelojalitet og brukertilfredshet på lengre sikt. Innkjøpsgruppen skal ivareta statlige brukeres tekniske og praktiske interesser gjennom hele anskaffelsesprosessen, både før og etter kontraktsinngåelse. Medlemmene skal aktivt bidra i utarbeidelse av konkurransestrategi og konkurransedokumenter.

Innkjøpsgruppen består av følgende medlemmer:

VirksomhetDeltakerRolle
Difi / Statens innkjøpssenterKristin KahrikProsjektleder
Difi / Statens innkjøpssenterDavid BehrensProsjektmedarbeider
Difi / Statens innkjøpssenterJørgen IversenProsjektmedarbeider
Difi / Offentlige anskaffelserAnne Cathrine JacobsenProsjektmedarbeider
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Vibeke KemiProsjektmedarbeider
Fylkesmennenes fellesadministrasjon Lene Renate JensenProsjektmedarbeider
Helse- og omsorgsdepartementetHege Runge JohansenProsjektmedarbeider
KonkurransetilsynetAlf Jarle AlbertsenProsjektmedarbeider
Norges HandelshøyskoleSigbjørn Råsberg Prosjektmedarbeider
Statens vegvesenLeif Oddbjørn MøllerProsjektmedarbeider
Universitetet i TromsøJohanne HagerupsenProsjektmedarbeider

Her er et bilde av innkjøpsgruppen på oppstartsmøtet hos Difi i Oslo den 7. mars 2019. (Representanter fra Konkurransetilsynet, Vegvesenet og UiT var ikke tilstede da bilde ble tatt.)

Prosjektleder

Kristin Kahrik
+47 988 68 987

Alle henvendelser relatert til anskaffelse av Fellesavtale for reisebyråtjenester kan sendes til reise@difi.no.

Kategoristrategi for reiseområdet

Les her om Statens innkjøpssenters kategoristrategi for reiseområdet

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*