Anskaffelse av Fellesavtale for reisebyråtjenester

Statens innkjøpssenter er i sluttfasen med konkurranse om en ny fellesavtale for reisebyråtjenester. Den nye avtalen skal etter planen være på plass i mai 2020.

Publisert: 29. aug 2019, Sist endret: 04. Apr 2020

Meddelelse

Statens innkjøpssenter har besluttet å tildele statlig fellesavtale på kjøp av reisebyråtjenester til følgende leverandører:

 1. Berg-Hansen Reisebureau AS
 2. Egencia Norway AS

Klikk her for å lese meddelelsesbrevet.

Karensperioden, jf. FOA § 25-2(1) løp ut den 06.03.2020.

Innen utløp av karensperioden mottok Kommunal- og moderniseringsdepartementet, på vegne av Statens innkjøpssenter, en begjæring om midlertidig forføyning. Det betyr at innkjøpssenterets adgang til å inngå kontrakt er midlertidig suspendert inntil kjennelse fra retten foreligger. Vi må derfor avvente kontraktsinngåelse.
Som følge av dagens unntakstilstand grunnet koronasituasjonen, er behandlingen av saken i retten fastsatt til uke 20. Det betyr at en kontraktsignering tidligst kan skje ultimo mai, forutsatt at Statens innkjøpssenter får medhold i saken.

Spørsmål og svar om anskaffelsen

Vår avtale med eksisterende reisebyrå har gått ut eller er i ferd med å gå ut. Hva gjør vi?

Fellesavtalen gikk ut 31.12.2019. Utløp av fellesavtalen påvirker ikke den enkelte avropsavtale. En avropsavtale går ut etter en endt toårsperiode fra implementering. Statens innkjøpssenter kjenner til at det er mange virksomheter som allerede er eller vil snart havne i en situasjon der de ikke lenger har en gyldig reisebyråavtale. Den enkelte virksomhet må selv ta stilling til hvordan de kjøper reiserelaterte tjenester frem til en ny fellesavtale er på plass.
Mange virksomheter vil trolig fortsette å handle hos sin nåværende leverandør, selv om avropsavtalen har utløpt. Samme gjelder virksomheter som ikke ble implementert under den utløpte fellesavtalen. Dersom den enkelte virksomhet vurderer å forlenge sin eksisterende avtale, anbefaler vi at det ikke gjøres for en lengre periode enn tre måneder om gangen. Dette fordi det er relativt kort tid fram til kjennelsen i den pågående tvistesaken foreligger. Vi vil orientere virksomhetene om utfallet av denne og hva som skjer videre når den foreligger. (Selv om prosessen nå er satt på hold som en følge av rettsprosessen er den enkelte virksomhet forpliktet av den kunngjorte konkurransen.)

Hvilken leverandør vil vi bli tildelt?

Statens innkjøpssenter vil fordele virksomheter mellom de vinnende leverandørene. Fordelingen vil skje etter kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Det vil bli ferdigstilt til kontraktsignering, og virksomhetene blir orientert deretter. 

Når kan vår virksomhet tilslutte seg til den nye fellesavtalen?

Den enkelte virksomhet vil tilslutte seg fellesavtalen når deres nåværende avropsavtale eller egen avtale med reisebyråleverandør utløper. Ingen avropsavtale vil løpe utover 2020. Det betyr at fra 2021 vil alle virksomheter som har vært implementert under den utløpte fellesavtalen være tilsluttet den nye fellesavtalen.

Hva skjer når kontrakten blir signert?

Implementering vil bli igangsatt snarest mulig etter kontraktsignering. Leverandørene kommer til å kontakte virksomhetene angående dette. Da det vil være mange virksomheter som må implementeres samtidig og på grunn av kapasitetsutfordringer, vil leverandørene måtte lage en prioriteringsliste. Enkelte virksomheter må regne med noe ventetid før de blir implementert.

Flere spørsmål og svar om den utgåtte fellesavtalen finnes her.

Kontakt

Alle henvendelser relatert til anskaffelse av fellesavtale for reisebyråtjenester kan sendes til reise@digdir.no.

Kategoristrategi for reiseområdet

Les her om Statens innkjøpssenters kategoristrategi for reiseområdet

Innkjøpsgruppe

Tidligere i år ble det opprettet et prosjekt til å utarbeide konkurransestrategi for reisebyråtjenester ledet av Statens innkjøpssenter. I tilknytning til prosjektet ble det etablert en innkjøpsgruppe med medlemmer fra statlige virksomheter.

Hovedformålet til innkjøpsgruppen er å sikre at prosessen iverksatt av Statens innkjøpssenter dekker brukernes behov og forventninger, samt bidra til avtalelojalitet og brukertilfredshet på lengre sikt. Innkjøpsgruppen skal ivareta statlige brukeres tekniske og praktiske interesser gjennom hele anskaffelsesprosessen, både før og etter kontraktsinngåelse. Medlemmene skal aktivt bidra i utarbeidelse av konkurransestrategi og konkurransedokumenter.

Innkjøpsgruppen består av følgende medlemmer:

 • Kristin Kahrik, Digdir / Statens innkjøpssenter
 • David Behrens, Digdir / Statens innkjøpssenter
 • Jørgen Iversen, Digdir / Statens innkjøpssenter
 • Anne Cathrine Jacobsen, Digdir / Offentlige anskaffelser
 • Vibeke Kemi, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
 • Lene Renate Jensen, Fylkesmennenes fellesadministrasjon 
 • Hege Runge Johansen, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Alf Jarle Albertsen, Konkurransetilsynet
 • Sigbjørn Råsberg, Norges Handelshøyskole
 • Leif Oddbjørn Møller, Statens vegvesen
 • Johanne Hagerupsen, Universitetet i Tromsø

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*