Fellesavtale for flyreiser

Statens innkjøpssenter søker deltakere til innkjøpsgruppe for statlige fellesavtaler for flyreiser.

Publisert: 15. jun 2021, Sist endret: 02. jul 2021

Status

Markedsdialog

Innledende markedsdialog er gjennomført med et utvalg flyselskap og interesseorganisasjoner. De stiller seg positive til gjennomføring av konkurransen.

Behovskartlegging

Behovskartlegging sendes virksomhetene i begynnelsen av august.

Prosjektmandat

Statens innkjøpsråd, ble den 13. juni 2019 forelagt kategoristrategi for reiseområde, og sluttet seg til handlingsplanens prioriteringer. Flyreiser er et av de prioriterte tiltakene.

Mandat for anskaffelsen er godkjent. Formålet med anskaffelsen er å inngå statlige fellesavtaler for flyreiser, både innenlands og utenlands, som skal dekke statens behov for persontransport i tjenesten.

Forventede effekter av anskaffelsen

 • Utnytter synergier og stordriftsfordeler i tilknytning til flyreiser for statsansatte 
  • Reduserte totale kostnader gjennom bedre avtaledekning (feks. point of sale, bookingklasser og city pair)
  • Reduserte transaksjonskostnader
  • Redusert samlet ressursbruk til forberedelse- og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning
  • Økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til krav (miljø, sosiale, sikkerhet, mm)
  • Økt kvalitet til en lavere pris (feks. økt brukeropplevelse gjennom fast-track)
 • Samfunnsansvar
  • Dreie etterspørsel mot mindre klimabelastende flyreiser 
  • Motvirke arbeidslivskriminalitet, for eksempel lønns- og arbeidsvilkår
 • Bruk av bonuspoeng/fordelskort
  • Bidra til enklere håndheving av forbud mot å bruke bonuspoeng opparbeidet gjennom tjenestereise for private reiser

Statistikk flyreiser

Statens reiseforbruk i 2018 var på 2,4 MRD NOK. Den største enkeltposten avdekket i reisekategorien er flyreiser, estimert til 950 MNOK per år. Innenlandsreiser står for 70% av reisene, men bare 50% av reisevolumet målt i NOK, mens utenlandsreiser utgjør de resterende 50% av reisevolumet i NOK.

Pandemien har ført til en reduksjon i statens reisekostnader. Virksomhetenes egenrapportering viser at reisekostnadene ble redusert med 73% i 2020. Tilsvarende viser SSB sine tall, men er noe høyere enn det som fremgår av statsregnskapet. Det er forventet at reiseforbruket etter pandemien vil øke, men fortsatt være lavere enn før pandemien.

Foreløpig milepælsplan

MilepælerTidspunkt
Etablert prosjektorganisasjonQ3 2021
Godkjent konkurransestrategiQ4 2021
Godkjent og kunngjort konkurransedokumenterQ4 2021
Valg av leverandør(er) og signert kontraktQ1 2022
Implementering og oppstart av kontraktQ1 2022

Organisering

 • Prosjekteier: Seksjonssjef Jan Henrik Skogen/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Frederik Hanses/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltagere:
  • Jan Henrik Skogen, seksjonssjef/DFØ/Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, seniorrådgiver analyse DFØ/Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, Jurist DFØ/Statens innkjøpssenter
  • Martin Standley, DFØ/Bærekraft og innovasjon
  • Anne Cathrine Jacobsen, DFØ/Prosess
 • Innkjøpsgruppe: Det rekrutteres nå representanter fra virksomhetene med relevant kompetanse og erfaring, interesserte bes ta kontakt med prosjektleder.

Kontaktinformasjon

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post Reise@dfo.no eller prosjektleder, frederik.hanses@dfo.no, mobil: 483 38 193.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*