Forbruksmateriell

Informasjon om ny anskaffelse av forbruksmateriell som vil være gjeldende fra 01.10.2021. Ref. informasjonsnotat tilsendt de statlige virksomhetene omfattet av ordningen, vises det til dokumentene under for vurdering av fravalg.

Publisert: 30. jun 2020, Sist endret: 16. des 2020

Veiledende kunngjøring og vurdering av fravalg

Den 16 desember 2020 ble det sendt ut et informasjonsnotat til alle virksomheter som er obligatorisk omfattet av ordningen eller som har tilsluttet seg ordningen på frivillig basis. Notatet er ment som underlag for virksomhetene til å vurdere fravalg. Over er utkast av de viktigste dokumentene i konkurransen som bør være tilstrekkelig informasjon for den enkelte til å vurdere fravalg.

I tillegg til informasjonsnotatet som har blitt sendt til de statlige virksomhetene, blir det også publisert en veiledende kunngjøring på doffin 17 desember 2020. Formålet er at markedet kan komme med innspill til de foreløpige konkurransedokumentene før endelig kunngjøring. 

Tentativ fremdriftsplan

MilepælerDato
Kunngjøring av konkurranseJanuar 2021
Signering av kontraktmai 2021
Oppstart implementeringjuni 2021
Iverksettelse av ny avtaleoktober 2021

Innkjøpsgruppen

Figuren under presenterer virksomhetene og personene som har deltatt i innkjøpsgruppen for denne anskaffelsen.

VirksomhetRolleNavn
Universitetet i StavangerProsjektmedarbeiderKatrine Thorsen
NTNUProsjektmedarbeiderTrude Riksheim
NAVProsjektmedarbeiderCathrine Von Krogh
HelsedirektoratetProsjektmedarbeiderKirsti Bøhm
DSSProsjektmedarbeiderLiv Hiis Bergh
DSSProsjektmedarbeiderAnne-Marthe Isaksen
DFØ/Statens innkjøpssenterProsjektlederDavid Behrens
DFØ/Statens innkjøpssenterProsjektmedarbeider juridiskYngvar Loen Larsen
DFØ/Offentlige anskaffelserProsjektmedarbeider miljøOdd Olaf Schei

Hva inneholder avtalen

Vi har nå besluttet innholdet i konkurransen og det er noen viktige endringer i forhold til eksisterende kontrakt. De viktigste er:

  • Opsjon på kjøp av profilering- og grafiske artikler har blitt besluttet fjernet fra forbruksmateriellanskaffelsen. Det er viktig at virksomhetene det gjelder inngår nye avtaler for å dekke dette behovet etter oktober 2021.
  • Datarekvisita med unntak av ergonomiske produkter tas ut av avtalen og er tenkt dekket gjennom fellesavtalene på IKT i fremtiden.
  • Toner, blekk og lyskilder skilles ut som opsjoner, slik at virksomhetene kan velge selv hvordan de ønsker å kjøpe disse varene.

For mer innformasjon om innkjøpskategoriene avtalen omfatter se figur under. Figuren er ikke uttømmende, men fremstiller hovedkategoriene og noen underkategorier.

Kontakt

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med prosjektleder David Behrens, på epost: david.behrens@dfo.no eller tlf: 41546531

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*