Leie av kjøretøy for persontransport

Mandatet for anskaffelsen av leiebil er godkjent. Formålet med anskaffelsen er å dekke statens behov for korttidsleie av kjøretøy for persontransport i tjeneste.

Publisert: 10. Feb 2021, Sist endret: 17. Feb 2021

Statens innkjøpssenter søker nå deltakere til innkjøpsgruppe for fellesavtale for leie av kjøretøy for persontransport (leiebil).

Forventede effekter av anskaffelsen

 • Reduserte transaksjons- og totale kostnader
 • Redusert ressursbruk til forberedelse og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning
 • Økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til krav (miljø, sikkerhet mm)
 • Økt fokus på klimavennlige kjøretøy
 • Klar og tydelig veiledning å forholde seg til ved valg av leie av kjøretøy
 • Ivareta samfunnsansvar             

Handlingsplan

Statens innkjøpsråd sluttet seg sommeren 2019 til kategoristrategi for reiseområdet med anbefalt handlingsplan. Handlingsplanen operasjonaliserer strategien og består av følgende tiltak (i prioritert rekkefølge):

 1. Forankring, etablering og implementering av en overordnet felles statlig reise-/sikkerhetspolicy
 2. Betalingsløsning for reiser og utlegg i staten
 3. Reisebyråtjenester
 4. Flyreise for utvalgte strekninger
 5. Kurs og konferansetjenester
 6. Overnatting
 7. Leiebil

Statlig fellesavtale for reisebyråtjenester er inngått. Øvrige tiltak er i prosess, foruten tiltak 4 og 6 som starter senere.

Foreløpig milepælsplan

Milepæler

Tidspunkt

Etablert prosjektorganisasjon

Q1 2021

Godkjent konkurransestrategi

Q2 2021

Godkjent og kunngjort konkurransedokumenter

*

Valg av leverandør(er) og signert kontrakt

*
Implementering og oppstart av kontrakt*

* Oppdateres når konkurransestrategi er godkjent

Organisering

 • Prosjekteier: avdelingsdirektør Kjetil Østgård/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Sara Hovland/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
  • Jan Henrik Skogen, seksjonssjef/Statens innkjøpssenter (tiltrer ultimo mars)
  • Margit B Grønli, kategorileder reise/Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, seniorrådgiver analyse/Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, jurist/ Statens innkjøpssenter

Innkjøpsgruppe

Vi rekrutterer nå representanter fra virksomhetene med relevant kompetanse og erfaring, er du interessert, ta kontakt med prosjektleder.

Kontaktinformasjon

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post, reise@dfo.no eller prosjektleder, sara.hovland@dfo.no, mobil: 920 57 090.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*