Avtaleområder på markedsplass for skytjenester

Markedsplassen skal tilby skytjenesteavtaler for hele offentlige sektor

Publisert: 26. okt 2020, Sist endret: 29. jun 2021

Oversikt over avtaleområder finner du her:

https://markedsplassen.anskaffelser.no/avtaler

Tilslutning til avtalene

Statens innkjøpssenter vil kartlegge hvilke virksomheter som ønsker å bruke avtalene før vi lyser ut konkurranser. Dette formaliserer vi gjennom tilslutningserklæringer.

Ikke-eksklusive avtaler

Det kan være utfordrende å ta stilling til både om dere bør slutte dere til en avtale og når dere eventuelt kan tiltre. Vi planlegger derfor at flere rammeavtaler blir ikke-eksklusive avtaler. Det betyr at en virksomhet som slutter seg til avtalene, ikke må benytte dem.

I konkurranser med dynamisk innkjøpsordning legger vi opp til at virksomheter kan slutte seg til også etter at ordningen er kunngjort. Også her vil det være fordelaktig at mange virksomheter er med fra start.

Frivillig å bruke

Markedsplassen er frivillig å bruke for alle offentlige virksomheter, også statlige. Vi tror likevel at mange vil se at sentrale avtaler om skytjenester vil gi høy nytteverdi både med tanke på forenklet gjennomføring og oppfølging.

Rammeavtalene vil også bety at virksomhetene kan frigjøre ressurser de tidligere har brukt på vurderinger om lovlighet, sikkerhet og kostnadseffektivitet for skytjenester.

Bakgrunn for valg av rammeavtaler

Flere undersøkelser danner grunnlag for Statens innkjøpssenters valg av avtaler:

  • 2019: Undersøkelse blant statlige virksomheter og kommuner om behovet for fellesavtaler for forskjellige typer skytjenester.
  • 2019: Markedsundersøkelse blant leverandørene. De kom med innspill om hvordan de ser for seg at en avtalene bør utformes.
  • 2020: Videre undersøkelser og analyser - Dybdeintervjuer med både leverandører, statlige virksomheter, kommuner og en fylkeskommune.
  • 2021: Videre markedsundersøkelser

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*