Fellesavtale for faglig og juridisk bistand i offentlige anskaffelser

Status for anskaffelsen med kontaktinformasjon til prosjektleder i Statens Innkjøpssenter og informasjon om innkjøpsgruppen.

Publisert: 24. okt 2016, Sist endret: 23. okt 2018

Siste nytt om prosjektet

Avtaleområdet «Statlig fellesavtale om faglig og juridisk bistand i offentlige anskaffelser» ble prioritert av Difi etter møte i Statens innkjøpsråd både i 2016 og 2017.

Formålet med konkurransen er å få en fellesavtale som dekker de statlige virksomhetenes behov for faglig og juridisk bistand i organisering og gjennomføring av sine anskaffelser. Dette omfatter bistand gjennom hele anskaffelsesprosessen, herunder bistand på strategisk, taktisk og operativt nivå i tillegg til juridisk bistand på fagområdet offentlige anskaffelser. 

Innkjøpsgruppen har gjennomført behov- og markedsanalyser, samt risikovurdering for konkurransen. 

Innkjøpsgruppen anbefaler at det ikke gjennomføres konkurranse om fellesavtale på dette området enda. 

Avgjørende for anbefalingen er usikkerheten knyttet til virksomhetenes behov og volum. Behovet fremstår etter behovsverifiseringen som mindre enn forventet da det ble besluttet å prioritere dette avtaleområdet.  Det er også noe usikkerhet knyttet til markedet. Denne usikkerheten henger sammen med risiko knyttet til anskaffelsens innretning. 

Vi mener det kan være hensiktsmessig å utarbeide en helhetlig strategi for avtaleområdet intellektuelle tjenester før vi gjennomfører anskaffelser på området. Arbeidet vi har gjort i forbindelse med forberedelsene til denne konkurransen har overføringsverdi til strategiarbeidet og kan brukes som grunnlag for videre utredninger. 

Statens innkjøpssenter har lagt saken frem for Statens innkjøpsråd på møtet som ble avholdt 22. oktober. 

Statens innkjøpssenter vil snarlig fatte en avgjørelse om videre prosess.  

Prosjektleder

Henriette F.V. Torgersen
henriette.torgersen@difi.no
+47 98249159

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*