Fellesavtale for PC-klienter

Status for anskaffelsen med kontaktinformasjon til prosjektleder i Statens innkjøpssenter og informasjon om innkjøpsgruppen.

Publisert: 27. Apr 2018, Sist endret: 13. nov 2018

Siste nytt om prosjektet

Konkurransen er kunngjort. Følgende tidsramme er satt for den videre prosessen:

Aktivitet

Tidspunkt

Kunngjøringsdato18.09.2018
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget12.10.2018
Frist for å levere tilbud22.10.2018 kl 1000
Tilbudsåpning22.10.2018 
EvalueringUke 43-44
Meddelelse om valg av leverandørUke 45
KontraktsinngåelseUke 47

Hva vil avtalen omfatte?

Konkurransen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. Det skal inngås rammeavtaler med inntil 3 leverandører. Valgte leverandører vil rangeres basert på evalueringen fra 1 til 3. Den leverandør som blir rangert som nr 1 (vinneren) får alt kjøp under kr 250 000 eksklusive mva, regnet per avrop/kjøp.Avtalen vil omfatte følgende:

 • Bærbare klienter
 • Stasjonære
 • Workstations
 • Tynnklient
 • Tilhørendeutstyr 
 • Tilhørendetjenester

Målet med anskaffelsen er å etablere et godt standardsortiment med gode leverandører hvor statlige virksomheter effektivt kan bestille kvalitetsprodukter tilpasset sin virksomhet til de beste prisene i markedet.

Hvordan forholde seg til eksisterende avtaler?

Dersom dine avtaler utløper før fellesavtalen er inngått anbefaler Statens innkjøpssenter at det utløses opsjon eller at eksisterende avtale forlenges om mulig. Varigheten på forlengelsen bør ikke være lengre enn til 31.12.2018

Virksomheter kommer til å tiltre fellesavtalen på ulike tidspunkter ettersom eksisterende avtaler utløper.

Prosjektplan for anskaffelse av PC-klienter

Tilbudsfrist

22. oktober 2018

Forventet avtaleoppstart

November 2018

Avtalen skal gjelde for

Se liste over obligatorisk omfattede virksomheter med unntak av virksomhetene som har tatt fravalg.

Lenke til Doffin

https://doffin.no/Notice/Details/2018-319482

Prosjektleder

Ken Patrick
E-post: ken.patrick@difi.no
Mob: +47 952 66 627

Medlemmer av innkjøpsgruppen

Statens innkjøpsgruppe for Pc, skjerm og mobiltelefon ble opprettet høsten 2016. De hadde en pause fra januar-oktober 2017 og satte i gang arbeidet for fullt igjen fra januar 2018. Gruppen består av personer med høy kompetanse fra ulike statlige virksomheter som sammen skal finne de beste fellesløsningen for alle statlige virksomheter.

 • Jan Roger Markussen, NAV
 • Ole Henrik Lidi, Vegvesenet
 • Rolf Hammer, Operaen
 • Hartvig Bustnes, NAV
 • Jarle Michalsen, FLO
 • Torstein Masterbakk, UIT
 • Lars Skogan, Uninett
 • Øyvind Wormnæs, UIO
 • Fride Alvilde Stensrud Gundersen, DSS
 • Morten Østerholt, Difi/Statens innkjøpssenter

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*