Fellesavtale på internrevisjonsbistand

Avtalen trådte i kraft 1. januar 2018 og flere virksomheter er i prosess med gjennomføring av minikonkurranser.

Publisert: 20. sep 2016, Sist endret: 12. nov 2018

Om avtalen

Følgende leverandører er innstilt i prioritert rekkefølge:

  1. KPMG AS
  2. Ernst & Young AS
  3. Transcendent Group AS
  4. Price Waterhouse Coopers AS

Tidligere utsendt informasjon:

Avtaledokumenter

Difi/Statens innkjøpssenter er avtaleeier og har ansvar for strategisk avtaleforvaltning. Den enkelte virksomhet er oppdragsgiver og vil ha det operative ansvaret for rammeavtalen gjennom kjøp av internrevisjonstjenester, oppfølging av leveransen og betaling.

Den enkelte virksomhet er en part i avtalen og kan be om å få tilsendt avtaledokumentene. Lokale avtaleforvaltere kan sende en slik henvendelse til internrevisjonsbistand@difi.no

Å gjennomføre minikonkurranser

Virksomheter er selv ansvarlig for gjennomføring av avrop og skal selv definere virksomhetens behov for internrevisjonsbistand. Statens innkjøpssenter ønsker å legge til rette for at det skal foregå så enkelt og effektivt som mulig. Derfor har vi i samarbeid med DFØ og IIA Norge laget en mal for minikonkurransegrunnlag. Les mer her om hvordan gjennomføre minikonkurranse på internrevisjonsbistand.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er gitt myndighet til og ansvar for å forvalte kravene i rundskrivet om internrevisjon i statlige virksomheter (R-117). Veiledningsmateriale om internrevisjon finnes på DFØs hjemmesider.

Kontakt

Difi

Alle henvendelser relatert til Fellesavtale på internrevisjonsbistand kan sendes til internrevisjonsbistand@difi.no

Avtaleforvalter
Henriette Torgersen
Henriette.Torgersen@difi.no
+47 982 49 159

Leverandørenes kontaktinformasjon

KPMG
Ole Willy Fundingsrud
ole.willy.fundingsrud@kpmg.no
+47 406 39 692

Ernst & Young AS
Aina Karlsen Røed
aina.karlsen.roed@no.ey.com
+47 982 06 241

Transcendent Group AS
Lars Vold-Andersen
lva@transcendentgroup.com
+47 992 71 170

PricewaterhouseCoopers AS
Petra Liset
petra.liset@pwc.com
+47 952 60 152

 
 

Fra venstre: Kjetil Østgård, Dag Strømsnes, Barbro Bottheim, Steffen Sutorius, Henritte F.V. Torgersen Lars Reidar Vold- Andersen fra Transendent Group AS, Petra Liset fra Pricewaterhouse Coopers AS, Ole Willy Fundingsrud fra KPMG AS og Aina Karlsen Røed fra Ernst & Young AS.

Gruppebilde fra kontraktssignering hos Difi/Statens innkjøpssenter den 20. desember 2017.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*