Fellesavtale for mobiltelefoner og nettbrett

Avtalen er gyldig fra 3. september 2018 og varer i to år med opsjon om forlengelse i inntil to år.

Publisert: 20. sep 2016, Sist endret: 14. nov 2019

Opsjonsvurdering

Avtaleeier har rett til å forlenge Fellesavtalen med inntil 6 måneder av gangen inntil fire ganger.

Statens innkjøpssenter har gjennomført en vurdering av om det skal utløses opsjon på 6 måneder. Som et ledd i opsjonsvurderingen ble det gjennomført en brukerundersøkelse hos virksomhetene.

Statens innkjøpssenter har etter en helhetlig vurdering besluttet å utløse opsjon på 6 måneder så fremt det ikke oppstår vesentlige endringer som tilsier noe annet. Kontrakten vil da ha en varighet til minimum 3. mars 2021.

Det vil gjøres en ny opsjonsvurdering i mars 2020.

Om avtalen

Det er inngått rammeavtale med tre leverandører. Techstep Norway AS er innstilt som nummer 1, Dustin Norway AS er innstilt som nummer 2 og Atea AS er innstilt som nummer 3.

Avrop med estimert verdi inntil kr 100 000 ekskl. mva, skal gjøres direkte hos Techstep Norway AS. Avrop gjøres gjennom egen e-handelsportal eller ved å benytte leverandørens nettbutikk.

Gjennomføring av mini-konkurranser

Avrop med estimert verdi som er lik med eller over kr 100 000 ekskl. mva., skal gjennomføres ved mini-konkurranse mellom alle leverandører, hvor vinneren får leveransen. Mini-konkurranse gjennomføres gjennom konkurranse mellom alle 3 valgte leverandører på rammeavtalen.

Oppdragsgivere (bestillende virksomheter) med særlige behov for mobiltelefoner og nettbrett, tilhørende utstyr og tilhørende tjenester, og som ønsker forutsigbarhet i leveranser, kan gjennomføre en mini-konkurranse mellom alle leverandører, for alt kjøp av produkter for en periode på inntil 12 måneder ad gangen. Dette kan for eksempel være oppdragsgivere som ønsker å standardisere spesielle modeller og tilhørende utstyr som ikke inngår blant standardmodellene. En rekke oppdragsgivere vil også ha behov for å kjøpe mobiltelefoner og nettbrett levert med tjenester som betinger leveranse fra samme leverandør.

Oppdragsgiver er selv ansvarlig for gjennomføring av avrop/mini-konkurranser og skal selv definere virksomhetens behov, se Bilag 4 punkt 2.2 og 2.3.

Her finner du kontaktinformasjon hos leverandørene ved gjennomføring av mini-konkurranser til fellesavtalen for mobiltelefoner og nettbrett.

Last ned malen for minikonkurransegrunnlag ved avrop på Statlig fellesavtale for mobiltelefoner og nettbrett (docx)

Oppdragsgiverne kan velge innenfor følgende tildelingskriterier i mini-konkurransene:

 • Pris, herunder: 
  • Samlet pris på produkter
  • Samlet pris på tjenester 
 • Kvalitet, herunder:
  • Service og garanti
  • Bestilling og leveringstider
  • Avhending
  • Opsjon tilleggsutstyr og/eller tilleggstjenester

Vekting av tildelingskriterier i mini-konkurranser bestemmes av bestillende virksomhet.

Alle leverandører skal inviteres til konkurransen, og det skal gis en svarfrist på minimum 10 dager for å inngi tilbud.


Status på implementering og avtaleforvaltning

Det har vært en gradvis implementering av virksomhetene på avtalen. Per september 2019 har 142 av 185 virksomheter implementert avtalen. Det tilsvarer ca. 77%.

Statens innkjøpssenter gjennomfører løpende statusmøter med alle tre leverandører hvert kvartal.

Godkjenning bruk av nettbutikk og punch-out

Rutinene for godkjenning av bruk av nettbutikk er enkel, send oss en e-post til david.behrens@difi.no eller adrian.hoti@difi.no merket «Godkjenning nettbutikk». Søknaden skal inneholde en kort forklaring på hvorfor søknad om bruk av nettbutikk eller punch-out og eventuelt status på prosessen for implementering av elektronisk bestillingsløsning som kan motta EHF-varekatalog, herunder valgt systemleverandør for løsningen. Vi svarer fortløpende på dette med kopi til leverandørens kontaktperson. Les mer her om hvordan bruke avtalene

Lokal avtaleforvalter

Alle virksomheter skal utnevne en lokal avtaleforvalter. Den lokale avtaleforvalteren er avtaleansvarlig og koordinator både ovenfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetensnn egne bestillere. Det er viktig at Statens innkjøpssenter informeres dersom det skjer endringer av lokal avtaleforvalter eller evt. dennes kontaktinformasjon.

For å få tilgang til teamet og for andre henvendelser kring avtalen, vennligst kontakt oss på adrian.hoti@difi.no

Les mer om ansvar og roller for avtaleforvaltere her

Avtaleforvalter

Adrian Hoti
Adrian.Hoti@difi.no
+47 904 11 497

Avtaleansvarlig

Ken Patrick
ken.patrick@difi.no
+47 952 66 627

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*