Fellesavtale for mobiltelefoner og nettbrett

3. september 2018 signerte Difi/Statens innkjøpssenter tre Statlige fellesavtaler om kjøp av mobiltelefoner og nettbrett med Nordialog Oslo AS, Dustin Norway AS og Atea AS.

Publisert: 20. sep 2016, Sist endret: 04. nov 2018

Siste nytt om prosjektet

Statens innkjøpssenter er i gang med oppstartsmøter med de tre valgte leverandørene. Statlige virksomheter omfattet av avtalen vil bli kontaktet innen kort tid.

Minikonkurranser

Oppdragsgiver (bestillende virksomhet) er selv ansvarlig for gjennomføring av minikonkurranser (avrop) og skal selv definere virksomhetens behov. Minikonkurranser skal gjennomføres dersom avrop har estimert verdi som er lik eller over kr 100 000,- eller dersom oppdragsgiver har særlige behov, se Bilag 4 punkt 2.2 og 2.3.

Her finner du kontaktinformasjon hos leverandørene ved gjennomføring av minikonkurranser til fellesavtalen for mobiltelefoner og nettbrett.

Last ned malen for minikonkurransegrunnlag ved avrop på Statlig fellesavtale for mobiltelefoner og nettbrett (docx)

Om tildeling

Karensperiode utløp 03.09.2018 og kontraktene ble signert som planlagt.

Tildeling i rangert rekkefølge:

  1. Nordialog Oslo AS
  2. Dustin Norway AS
  3. Atea AS

Tidligere utsendt informasjon:

Meddelelsesbrev til leverandører 20.08.2018

Hva avtalen omfatter?

Avtalen omfatter følgende:

  • Mobiltelefoner 
  • Nettbrett
  • Tilhørende utstyr
  • Tilhørende tjenester

Målet med anskaffelsen var å etablere et godt sortiment med gode leverandører hvor statlige virksomheter effektivt kan bestille kvalitetsprodukter tilpasset sin virksomhet til de beste prisene i markedet.

Konkurransen fulgte prosedyren åpen anbudskonkurranse som hadde til hensikt å finne de tre beste leverandørene som vil bli tildelt en rammeavtale (parallelle rammeavtaler). Det brukes «fossefall» fordeling hvor vinneren får alle mindre kjøp. For større kjøp, virksomheter med særlige behov og/eller som ønsker forutsigbarhet i leveransene, for eksempel på grunn av standardisering på MDM system eller annet, legges til rette for minikonkurranser.

Hvordan forholde seg til eksisterende avtaler?

Dersom dine avtaler utløper før fellesavtalen er inngått anbefaler Statens innkjøpssenter at det utløses opsjon eller at eksisterende avtale forlenges om mulig. Varigheten på forlengelsen bør ikke være lengre enn til 31.12.2018

Virksomheter kommer til å tiltre fellesavtalen på ulike tidspunkter. Statens innkjøpssenter har kartlagt utløpsdato for eksisterende avtaler hos hver enkelt virksomhet. Denne oversikten ble lagt ved konkurransen og vil være veiledende for valgte leverandør/leverandører.

Avtaleforvalter

Adrian Hoti
Adrian.Hoti@difi.no
+47 904 11 497

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*