Fellesavtale for mobiltelefoni

Avtalen er gyldig fra 1. mai 2018 og varer i to år med ytterligere opsjon om forlengelse i to år.

Publisert: 16. nov 2017, Sist endret: 12. nov 2018

20. april 2018 signerte Difi/Statens innkjøpssenter Statlig fellesavtale om kjøp av mobiltelefoni med Phonero AS.

Footer inn her

Tilbudet til Phonero

Phoneros tilbud er vurdert som godt på de kvalitative kriteriene. De har levert en god implementeringsplan og en meget god besvarelse på hvordan de vil optimalisere sikkerheten kring tjenesten.

Phoneros tilbud vil gi oppdragsgiverne omfattet av avtalen en helhetlig, fleksibel og brukervennlig tjeneste. De har vist god oppdragsforståelse og at de kan sikre god dekning.

Phoneros tilbud har lavest pris og er evaluert til å være tilbudet som gir det beste forhold mellom pris og kvalitet.

Avtalen omfatter

Avtalen omfatter abonnement og trafikk innenfor mobiltelefoni, samt tilhørende tjenester innenfor telefoniområdet, herunder:

  • Tilgang til mobile nett

  • Basistjenester for tale og datatrafikk

  • Støttesystemer, systemintegrasjoner og samhandlingsløsninger for basistjenestene

  • Administrative og merkantile løsninger

  • Kompetanse innen telefoni

Målet med kontrakten er å etablere en avtale som gir kostnadseffektive løsninger for telefoni og datatrafikk. Avtalen skal gi virksomhetene gode og fremtidsrettede kommunikasjonstjenester som møter brukerbehovet i statlig sektor. Avtalen skal blant annet sikre god mobildekning og tilgang til mobilt bredbånd, slik at statlige ansatte skal kunne utføre sine tjenester på en god måte.

Implementering

Phonero kontakter virksomhetene fortløpende for å planlegge implementeringen hos den enkelte virksomhet. Vi gjør oppmerksom på at implementering hos den enkelte kan ta flere uker avhengig av organisasjonens størrelse og kompleksitet. Derfor er det viktig å sette av tid og riktige ressurser i egen virksomhet til en god implementering og samarbeid.

Noen virksomheter har egne avtaler som har gått ut eller utløper om kort tid. Virksomhetene som ønsker å bli prioritert i implementeringen grunnet utgått egen avtale, ber vi at kontakter oss snarest.

Se her en liste over virksomheter omfattet av avtalen

Lokal avtaleforvalter

Den enkelte virksomhet må utnevne en lokal avtaleforvalter for denne fellesavtalen. Den lokale avtaleforvalteren vil være avtaleansvarlig og koordinator både ovenfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere.

Kontraktsdokumentene vil sendes til virksomhetenes avtaleforvaltere.

Kontakt

Difi

Henvendelser om avtalen kan sendes til avtaleforvalter hos Difi:

Ken Patrick
E-post: ken.patrick@difi.no
Mob: +47 952 66 627

Phonero

Virksomhetene kan kontakte Phonero direkte på stat@phonero.no og
21 04 20 20. Dette vil også være fast kontaktpunkt til Phoneros kunderådgivere som håndterer alle typer henvendelser.

Brukerveiledninger og informasjon om Phonero

Kom i gang: https://info.phonero.no/go/
Informasjon om Bedriftsportalen: https://info.phonero.no/bp/
Bedriftsnett: https://info.phonero.no/bn/

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*