Fellesavtale for mobiltelefoni

Avtalen er gyldig fra 1. mai 2018 og varer i to år med en opsjon om forlengelse i to år.

Publisert: 16. nov 2017, Sist endret: 19. nov 2019

Utløsing av opsjon

Avtaleeier har rett til å forlenge Fellesavtalen med inntil 1 år av gangen inntil to ganger.

Statens innkjøpssenter har gjennomført en vurdering av om det skal utløses opsjon på 1 år. Som et ledd i opsjonsvurderingen ble det gjennomført en brukerundersøkelse hos virksomhetene.

Statens innkjøpssenter har etter en helhetlig vurdering besluttet å utløse opsjon på 1 år. Kontrakten vil da ha en varighet til minimum 1. mai 2021.

Det vil gjøres en ny opsjonsvurdering i mai 2020.

Avtalen omfatter

Avtalen omfatter abonnement og trafikk innenfor mobiltelefoni, samt tilhørende tjenester innenfor telefoniområdet, herunder:

  • Tilgang til mobile nett

  • Basistjenester for tale og datatrafikk

  • Støttesystemer, systemintegrasjoner og samhandlingsløsninger for basistjenestene

  • Administrative og merkantile løsninger

  • Kompetanse innen telefoni

Målet med kontrakten er å etablere en avtale som gir kostnadseffektive løsninger for telefoni og datatrafikk. Avtalen skal gi virksomhetene gode og fremtidsrettede kommunikasjonstjenester som møter brukerbehovet i statlig sektor. Avtalen skal blant annet sikre god mobildekning og tilgang til mobilt bredbånd, slik at statlige ansatte skal kunne utføre sine tjenester på en god måte.

Avtalen omfatter ikke

Avtalen omfatter ikke terminaler (mobiltelefoner/nettbrett), internett-aksess og bredbånd mellom lokasjoner og internt mellom oppdragsgivere.

Oppfølging av avtalen

Statens innkjøpssenter gjennomfører løpende statusmøter med leverandøren hvert kvartal.

Alle virksomheter skal utnevne en lokal avtaleforvalter. Den enkelte virksomhet må utnevne en lokal avtaleforvalter for denne fellesavtalen. Den lokale avtaleforvalteren vil være avtaleansvarlig og koordinator både ovenfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere.

Lokal avtaleforvalter har tilgang til samarbeidsområde for fellesavtalen i Microsoft Teams. I Teams finner lokal avtaleforvalter avtaledokumenter og annen informasjon om avtalen. I Teams kan lokal avtaleforvalter rapportere eventuelle avvik (se på avviksskjema), stille spørsmål og chatte med Statens innkjøpssenter og andre avtaleforvaltere.

For å få tilgang til teamet og for andre henvendelser kring avtalen, vennligst kontakt oss på adrian.hoti@difi.no

Se her en liste over virksomheter omfattet av avtalen

Status på Driftsrapport – SLA

Rapporten inneholder parametere fra kjernetjenester for Q2 2019 levert av Phonero med Telia som leverandør av mobiltjenester, samt status på større avvik.

Mobiltjenester - Tale

Telias kjernenett for mobiltjenester har innenfor måleperioden hatt en oppetid på 99,71%, innenfor SLA krav på 99,70%.

Mobiltjenester – Data

Telias kjernenett for mobiltjenester har innenfor måleperioden hatt en oppetid på 99,71%, innenfor SLA krav på 99,70%.

Mobiltjenester – Meldinger

Telias kjernenett for mobiltjenester har innenfor måleperioden hatt en oppetid på 99,71%, innenfor SLA krav på 99,70%.

Avvik

Ingen større avvik registrert for måleperioden.

Avtaleforvalter

Adrian Hoti
Adrian.Hoti@difi.no
+47 904 11 497

Avtaleansvarlig

Ken Patrick
ken.patrick@difi.no
+47 952 66 627

Phonero

Virksomhetene kan kontakte Phonero direkte på stat@phonero.no og 
21 04 20 20. Dette vil også være fast kontaktpunkt til Phoneros kunderådgivere som håndterer alle typer henvendelser.

Brukerveiledninger og informasjon om Phonero

Kom i gang: https://info.phonero.no/go/
Informasjon om Bedriftsportalen: https://info.phonero.no/bp/
Bedriftsnett: https://info.phonero.no/bn/

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*