Fellesavtale for PC-skjermer

Avtalen er gyldig fra 4. desember 2018 og varer i to år med opsjon om forlengelse i inntil to år.

Publisert: 27. Apr 2018, Sist endret: 16. sep 2019

Om avtalen

Det er inngått rammeavtale med tre leverandører. Dustin AS er innstilt som nummer 1, Komplett Services AS er innstilt som nummer 2 og Itello AS er innstilt som nummer 3.

Avrop med estimert verdi inntil kr 50 000 ekskl. mva, skal gjøres direkte hos Dustin AS. Avrop gjøres gjennom egen e-handelsportal eller ved å benytte leverandørens nettbutikk.

Gjennomføring av mini-konkurranser

Avrop med estimert verdi som er lik med eller over kr 50 000 ekskl. mva., skal gjennomføres ved mini-konkurranse mellom alle leverandører, hvor vinneren får leveransen. Mini-konkurranse gjennomføres gjennom konkurranse mellom alle 3 valgte leverandører på rammeavtalen.

Oppdragsgivere (bestillende virksomhet) med særlige behov for PC-skjermer, og som ønsker forutsigbarhet i leveranser, kan gjennomføre en mini-konkurranse mellom alle leverandører, for alt kjøp av produkter og tjenester for en periode på inntil 12 måneder ad gangen. 

Oppdragsgiver er selv ansvarlig for gjennomføring av avrop/mini-konkurranser og skal selv definere virksomhetens behov.

Oppdragsgiverne kan velge innenfor følgende tildelingskriterier i mini-konkurransene:

 • Pris 
  • Samlet pris 
 • Kvalitet
  • Support og service 
  • Garanti
  • Bestilling og levering
  • PC-skjermenes kvalitative egenskaper

Vekting av tildelingskriterier i mini-konkurranser bestemmes av bestillende virksomhet.

Alle leverandører skal inviteres til konkurransen, og det skal gis en svarfrist på minimum 10 dager for å inngi tilbud.

Standardsortiment

Skjermene skal være av normalt god kvalitet og godt egnet for bruk som kontor PC skjermer. De skal følge normale krav til standarder for bransjen.

SkjermerModell
Standardmodell 1
24" – 16:9
Dell 24 Monitor P2419H
Standardmodell 2
24" – 16:10
Dell UltraSharp 24 Monitor U2415
Standardmodell 3
27" – 16:9 – 1920x1080 
Dell 27 Monitor P2719H
Standardmodell 4
27" – 16:9 – 2560x1440
Dell UltraSharp 27 Monitor U2719D
Standardmodell 5
34" – 21:9 – 3440x1440 – buet skjerm
Dell UltraSharp 34 Monitor U3415W

Status på implementering og avtaleforvaltning

Omtrent halvparten av omfattede virksomheter har nå implementert og tatt i bruk fellesavtalen.Statens innkjøpssenter har gjennomført løpende statusmøter med alle tre leverandører, noe som har fungert meget godt. I løpet av 2019 vil det avholdes statusmøter hvert kvartal.

Spørsmål og svar

Leverandørkontakt

Virksomheter som ikke har tiltrådt avtalen vil bli kontaktet av leverandør i god tid før tiltredelsestidspunkt. Det er viktig å sette av tid i egen virksomhet til en god implementering og samarbeid med leverandøren.

Tiltredelsestidspunkt og forlengelse av eksisterende avtaler

Vi minner om at tidspunkt for tiltredelse oppgitt i konkurransen er bindende. Videre forlengelser og/eller utløsing av opsjoner med andre leverandører vil være i strid med avtalen.

Godkjenning bruk av nettbutikk og punch-out

Rutinene for godkjenning av bruk av nettbutikk er enkel, send oss en e-post til david.behrens@difi.no eller adrian.hoti@difi.no merket «Godkjenning nettbutikk». Søknaden skal inneholde en kort forklaring på hvorfor søknad om bruk av nettbutikk eller punch-out og eventuelt status på prosessen for implementering av elektronisk bestillingsløsning som kan motta EHF-varekatalog, herunder valgt systemleverandør for løsningen. Vi svarer fortløpende på dette med kopi til leverandørens kontaktperson. Les mer her om hvordan bruke avtalene

Lokal avtaleforvalter

Den lokale avtaleforvalteren er avtaleansvarlig og koordinator både ovenfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere. Det er viktig at Statens innkjøpssenter informeres dersom det skjer endringer av lokal avtaleforvalter eller evt. dennes kontaktinformasjon. Les mer om ansvar og roller for avtaleforvaltere her

Samarbeidsområde

Vi har opprettet et Team for fellesavtalen i Microsoft Teams for lokale avtaleforvaltere. Fellesavtalen og informasjon kring avtalen vil legges ut på Teams.  For å få tilgang til teamet og for andre henvendelser kring avtalen, vennligst kontakt oss på adrian.hoti@difi.no

Avtaleforvalter

Adrian Hoti
E-post: adh@difi.no
Mob: +47 904 11 497

Avtaleansvarlig

Ken Patrick
E-post: ken.patrick@difi.no
Mob: +47 952 66 627

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*