Fellesavtale for PC-skjermer

Status for anskaffelsen med kontaktinformasjon til prosjektleder i Statens innkjøpssenter og informasjon om innkjøpsgruppen.

Publisert: 27. Apr 2018, Sist endret: 03. Jan 2019

Siste nytt om prosjektet

Avtalen er gyldig fra 4. desember 2018 og varer i to år med ytterligere opsjon om forlengelse i to år.

Implementering

Statens innkjøpssenter er i gang med oppstartsmøter med de tre valgte leverandørene. Statlige virksomheter omfattet av avtalen vil bli kontaktet innen kort tid.

Oppdragsgiverne skal ved oppstart av Fellesavtalen og i samarbeid med Leverandøren utarbeide bestillingsrutiner som bidrar til kostnadseffektive leveranser.

Bestilling av produkter og tjenester omfattet av Fellesavtalen skal skje elektronisk. For Oppdragsgivere som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan benytte elektroniske bestillingsløsninger vil alternative bestillingsmetoder kunne aksepteres.

For Oppdragsgivere som på implementeringstidspunktet ikke kan motta elektronisk varekatalog, skal Leverandøren tilby Oppdragsgiver en tilpasset nettbutikk.

Kataloger vil innen kort til kontrolleres og godkjennes av Statens innkjøpssenter og distribueres til de virksomhetene som benytter bestillingsverktøy. 

Avrop på avtalen

Det er inngått rammeavtale med tre leverandører Dustin AS er innstilt som nummer 1, Komplett Services AS er innstilt som nummer 2 og Itello AS er innstilt som nummer 3.

Avrop med estimert verdi inntil kr 50 000 ekskl. mva, skal gjøres direkte hos Dustin AS. Avrop gjøres gjennom egen e-handelsportal eller ved å benytte leverandørens nettbutikk.

Avrop med estimert verdi som er lik med eller over kr 50 000 ekskl. mva., skal gjennomføres ved mini-konkurranse mellom alle leverandørene, hvor vinneren får leveransen. Mini-konkurranse gjennomføres gjennom konkurranse mellom alle 3 valgte leverandører på rammeavtalen.

Gjennomføring av mini-konkurranser

Oppdragsgiver (bestillende virksomhet) er selv ansvarlig for gjennomføring av avrop/mini-konkurranser og skal selv definere virksomhetens behov.

Alle leverandører skal inviteres til konkurransen, og det skal gis en svarfrist på minimum 10 dager for å inngi tilbud.

Informasjon om fellesavtalen

Vi har opprettet et Team for fellesavtalen i Microsoft Teams for lokale avtaleforvaltere. Fellesavtalen og informasjon kring avtalen vil legges ut på Teams. 

Kontaktpersoner for tilgang til teamet og for andre henvendelser kring avtalen:

Avtaleforvalter

Adrian Hoti
E-post: adh@difi.no
Mob: +47 904 11 497

Avtaleansvarlig

Ken Patrick
E-post: ken.patrick@difi.no
Mob: +47 952 66 627

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*