Fellesavtale for reisebyråtjenester

Avtalen trådde i kraft 1. januar 2018 og gikk ut 31. desember 2019. Den enkelte avropsavtale vil utløpe i løpet av 2020.

Publisert: 11. sep 2016, Sist endret: 21. Jan 2020

 

Statens innkjøpssenter er i gang med konkurranse om ny fellesavtale for reisebyråtjenester. Den nye avtalen skal etter planen være på plass innen utgangen av januar 2020. 

 

 

Varighet til den enkelte avropsavtale

Varighetsforhold mellom fellesavtalen og den enkelte avropsavtale, dvs. tilpasningsavtale, er som følger.

Fellesavtalen angir 2 års varighet til den enkelte avropsavtale, men begrenser varigheten opptil ett år etter fellesavtalens opphør. Det betyr at den enkelte avropsavtale inngått i løpet av 2019 vil vare maksimalt til 31.12.2020. Avropsavtaler inngått i 2018 vil utløpe i løpet av 2020 etter at en toårsperiode har passert. Det vil ikke være behov for å foreta en handling for å si opp den enkelte avropsavtalen.

Den enkelte virksomhet tiltrer en ny fellesavtale når deres avropsavtale utgår. Virksomheter som ikke ble implementert under den forrige avtalen vil bli implementert umiddelbart etter at en ny fellesavtale er på plass.

Team for avtaleforvaltere

Vi har opprettet et Team for denne fellesavtalen i Microsoft Teams for å tilrettelegge for bedre informasjonsflyt og selvbetjening. Teamet vil fungere som et digitalt møteplass for lokale avtaleforvaltere. Det er et sted for læring, samhandling og erfaringsutveksling. I teamet får alle medlemmer tilgang til avtaledokumenter og annen relevant informasjon. For å bli lagt til som medlem på teamet, vennligst send e-post til reise@digdir.no.

Avtaleforvalter

Kristin Kahrik
+47 988 68 987

Alle henvendelser relatert til fellesavtale for reisebyråtjenester kan sendes til reise@digdir.no.

Kategoristrategi for reiseområdet

Statens innkjøpssenter er i avsluttende fase med utarbeidelse av kategoristrategi for reiseområdet.

Om avtalen

Egencia Norway AS og G Travel Norge AS er leverandører for den løpende fellesavtalen. Fordelingen mellom de to er som følger:

Hvilke tjenester omfattes?

Fellesavtalen for reisebyråtjenester omfatter reisebyråtjenester – en online selvbestillingsløsning og manuelle tjenester (24h kundeservice, kundeoppfølging osv.). Som minimum skal online portalen gi mulighet for å bestille flybilletter, hotellopphold og leiebil.

I tillegg inneholder avtalen ikke-ekslusive opsjoner på kurs- og konferansetjenester, visumtjenester og rederitjenester. Det vil si at virksomheter kan velge å bruke fellesavtalen for kjøp av disse tjenestene, men det er ingen kjøpsplikt. Andre leverandører og eksisterende avtaler kan brukes inntil virksomhet utløser opsjon ved å inngå Opsjonsavtale - bilag 4D.

Eventuelle direkteavtaler som virksomheter har med hoteller, fly osv. skal kunne vises i selvbestillingsløsningen til den enkelte virksomhet. I tillegg skal portalen kunne tilpasses etter virksomhetenes tekniske behov som koblinger mot lønns- og personalsystemer, single sign on, betalingsalternativer, faktureringsrutiner mm.

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*