Fellesavtale for reisebyråtjenester

Avtalene er gyldig fra 1. januar 2018 og varer i to år med ytterligere opsjon om forlengelse i to år.

Publisert: 11. sep 2016, Sist endret: 14. des 2018

Difi/Statens innkjøpssenter har inngått to parallelle rammeavtaler for kjøp av reisebyråtjenester med Egencia Norway AS og G Travel Norge AS.

Footer inn her

Om avtalen

Avtalen i sin helhet er unntatt offentlighet av hensyn til forretningshemmeligheter. Enhver virksomhet omfattet av avtalen er en juridisk avtalepart og har dermed innsynsrett i avtalen. Lokale avtaleforvaltere hos omfattede virksomheter kan få tilsendt avtaledokumentene i sin helhet ved å sende en henvendelse til reise@difi.no. Enhver virksomhet bærer ansvaret for at avtaledokumentene behandles konfidensielt i virksomheten.

Bilag 4A Tilpasningsavtale, 4B Databehandleravtale og 4C Opsjonsavtale (brukes ved utløsning av opsjon) skal signeres mellom enhver virksomhet og leverandør. Kopi sendes til reise@difi.no.

Databehandleravtale under revisjon

Statens innkjøpssenter er i gang med revisjon av malen til databehandleravtale - bilag 4b i fellesavtalen. Både leverandørene og oppdragsiverne (virksomheter omfattet av avtalen) har gitt oss tilbakemeldinger på at ansvarsforhold mellom parter må fremkomme tydeligere i den nåværende malen der leverandøren er definert som databehandler og enhver virksomhet som behandlingsansvarlig. 

Basert på den dialogen ser innkjøpssenteret behovet for å oppdatere malen slik at den bedre gjenspeiler virkeligheten der leverandøren opererer som selvstendig behandlingsansvarlig i gjennomføringen av visse behandlingsaktiviteter.

Vi har kommet langt i det pågående arbeidet og en ny versjon av malen vil bli distribuert til virksomheter og lagt ut på denne siden snarest.

Hvilke tjenester omfattes?

Fellesavtalen for reisebyråtjenester omfatter reisebyråtjenester – en online selvbestillingsløsning og manuelle tjenester (24h kundeservice, kundeoppfølging osv.). Som minimum skal online portalen gi mulighet for å bestille flybilletter, hotellopphold og leiebil.

I tillegg inneholder avtalen ikke-ekslusive opsjoner på kurs- og konferansetjenester, visumtjenester og rederitjenester. Det vil si at virksomheter kan velge å bruke fellesavtalen for kjøp av disse tjenestene, men det er ingen kjøpsplikt. Andre leverandører og eksisterende avtaler kan også brukes.

Eventuelle direkteavtaler som virksomheter har med hoteller, fly osv. skal kunne vises i selvbestillingsløsningen til den enkelte virksomhet. I tillegg skal portalen kunne tilpasses etter virksomhetenes tekniske behov som koblinger mot lønns- og personalsystemer, single sign on, betalingsalternativer, faktureringsrutiner mm.

Om fordelingen

Egencia Norway AS og G Travel Norge AS er leverandører for denne fellesavtalen. Fordelingen mellom de to er som følger:

Tidligere utsendt informasjon:

Avtaleforvalter

Kristin Kahrik
kristin.kahrik@difi.no
+47 988 68 987

Alle henvendelser relatert til fellesavtaler om kjøp av reisebyråtjenester kan sendes til reise@difi.no.

Kategoristrategi for reiseområdet

Statens innkjøpssenter er i gang med utarbeidelse av kategoristrategi for reiseområdet.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*