Fellesavtale for reisebyråtjenester

Avtalen trådde i kraft 1. januar 2018 og gikk ut 31. desember 2019. Den enkelte avropsavtale vil utløpe i løpet av 2020.

Publisert: 11. sep 2016, Sist endret: 04. Apr 2020

Spørsmål og svar om fellesavtalen

Hva er avbestillingsregler i fellesavtalen for bestilte reiser gjennom reisebyrå?

Fellesavtalen regulerer ikke avbestillingsregler for reiser bestilt gjennom reisebyrå utover at det er reglene til det enkelte flyselskap og hotell som gjelder. Generelt vil type bestilt produkt, eksempelvis fleksibel eller restriktiv flybillett, samt kansellerbart eller ikke kansellerbart hotellrom, avgjøre hvilke avbestillingsregler som gjelder. I dagens unntakstilstand grunnet koronasituasjonen, tilbyr de fleste flyselskaper mulighet for å endre restriktive billetter. Noen flyselskap tilbyr også «refusjon» av restriktive billetter i form av voucher til den enkelte reisende. Den kan kun benyttes i forbindelse med en tjenestereise på et senere tidspunkt. Ta kontakt med ditt reisebyrå for info om hva som gjelder den enkelte reise, samt for å endre/avbestille reiser bestilt gjennom reisebyrå.

Får vi refusjon for de reisene som ikke ble gjennomført grunnet koronasituasjonen?

Se først spørsmål og svar over. Dersom en tjenestereise ikke ble gjennomført grunnet frykt for koronasituasjonen og der flyselskapet ikke tilbyr noen form for refusjon, må arbeidsgiveren sørge for at den ansatte får tilbakebetalt eventuelle utlegg ved bestilling av reisen. Dersom reisen er betalt med kredittkort som utløser forsikring og arbeidsgiver har betalt årsavgiften, utbetales erstatning etter denne forsikring. Hvis det ikke er tilfelle og den ansatte har egen privatforsikring som dekker tjenestereiser, skal denne benyttes fullt ut før arbeidsgiveren dekker noe av tapet. Hvis den ansatte ikke har privatforsikring eller den private reiseforsikringen ikke dekker tjenestereiser, må arbeidsgiveren uansett ta ansvaret for det tap den ansatte har lidd. Ta kontakt med ditt reiseforsikringsselskap for å finne ut hva som gjelder den enkelte reise.

Fellesavtalen har utløpt. Kan vi fortsette å handle hos vår nåværende leverandør?

Fellesavtalen gikk ut 31.12.2019. Utløp av fellesavtalen påvirker ikke den enkelte avropsavtale. En avropsavtale går ut etter en endt toårsperiode fra implementering. Ingen avropsavtale vil imidlertid løpe utover 2020. Det betyr at en avropsavtale inngått i løpet av 2019 vil vare maksimalt til 31.12.2020. Avropsavtaler inngått i 2018 vil utløpe i løpet av 2020 etter at en toårsperiode har passert.

Team for avtaleforvaltere

Vi har opprettet et Team for denne fellesavtalen i Microsoft Teams for å tilrettelegge for bedre informasjonsflyt og selvbetjening. Teamet vil fungere som et digitalt møteplass for lokale avtaleforvaltere. Det er et sted for læring, samhandling og erfaringsutveksling. I teamet får alle medlemmer tilgang til avtaledokumenter og annen relevant informasjon. For å bli lagt til som medlem på teamet, vennligst send e-post til reise@digdir.no.

Kontakt

Alle henvendelser relatert til fellesavtale for reisebyråtjenester kan sendes til reise@digdir.no.

Kategoristrategi for reiseområdet

Statens innkjøpssenter har utarbeidet kategoristrategi for reiseområdet.

Om avtalen

Egencia Norway AS og G Travel Norge AS er leverandører for den løpende fellesavtalen. Fordelingen mellom de to er som følger:

Hvilke tjenester omfattes?

Fellesavtalen for reisebyråtjenester omfatter reisebyråtjenester – en online selvbestillingsløsning og manuelle tjenester (24h kundeservice, kundeoppfølging osv.). Som minimum skal online portalen gi mulighet for å bestille flybilletter, hotellopphold og leiebil.

I tillegg inneholder avtalen ikke-ekslusive opsjoner på kurs- og konferansetjenester, visumtjenester og rederitjenester. Det vil si at virksomheter kan velge å bruke fellesavtalen for kjøp av disse tjenestene, men det er ingen kjøpsplikt. Andre leverandører og eksisterende avtaler kan brukes inntil virksomhet utløser opsjon ved å inngå Opsjonsavtale - bilag 4D.

Eventuelle direkteavtaler som virksomheter har med hoteller, fly osv. skal kunne vises i selvbestillingsløsningen til den enkelte virksomhet. I tillegg skal portalen kunne tilpasses etter virksomhetenes tekniske behov som koblinger mot lønns- og personalsystemer, single sign on, betalingsalternativer, faktureringsrutiner mm.

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*