Statlige virksomheter tildelt Berg-Hansen Reisebureau AS

Følgende virksomheter har fått tildelt Berg-Hansen Reisebureau AS som leverandør av Fellesavtalen for reisebyråtjenester.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 17. jun 2020
VirksomhetsnavnOrg. Nr
Arbeids- og velferdsetaten889 640 782
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo971 526 378
Artsdatabanken919 666 102
Bioteknologirådet980 633 446
Brønnøysundregisterene974 760 673
De nasjonale forskningsetiske komiteene999 148 603
Digitaliseringsdirektoratet991 825 827
Direktoratet for byggkvalitet974 760 223
Direktoratet for E-helse915 933 149
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)986 252 932
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)919 477 822
Distriktssenteret992 375 434
Domstolene i Norge984 195 796
Finanstilsynet840 747 972
Fiskeridirektoratet971 203 420
Folkehelseinstituttet983 744 516
Forbrukertilsynet974 761 335
Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond982 907 853
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker995 710 757
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)974 760 908
Generaladvokatembetet971 527 072
Havforskningsinstituttet971 349 077
Helfo986 965 610
Helsedirekotratet983 544 622
Husbanken942 114 184
Høgskolen i Innlandet918 108 467
Høgskolen i Molde971 555 483
Høgskolen i Østfold971 567 376
Høgskulen i Volda974 809 672
Høgskulen på Vestlandet917 641 404
Klagenemnda for industrielle rettigheter999 205 437
Kompetanse Norge974 788 985
Kunsthøgskolen i Oslo977 027 233
Kystverket874 783 242
Landbruksdirektoratet981 544 315
Likestillings- og diskrimineringsombudet988 681 873
Lotteri- og stiftelsestilsynet982 391 490
Nasjonalbiblioteket976 029 100
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten984 936 966
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)985 042 667
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider938 966 397
Nord universitet970 940 243
Norec981 965 132
Norges forskningsråd970 141 669
Norges geologiske undersøkelse970 188 290
Norges Handelshøyskole974 789 523
Norges idrettshøgskole971 526 033
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 969 159 570
Norges musikkhøgskole974 761 106
Norges vassdrags- og energidirektorat970 205 039
Norsk filminstitutt892 211 442
Norsk Helsenett SF994 598 759
Norsk kulturråd971 527 412
Norsk Nukleær Dekommisjonering920 440 754
Norsk pasientskadeerstatning984 936 923
Norske Tog AS917 445 060
Oljedirektoratet870 917 732
OsloMet - storbyuniversitetet 997 058 925
Patentstyret971 526 157
Petroleumstilsynet986 174 613
Regelrådet916 195 613
Riksadvokatembetet971 524 758
Riksmekleren971 524 626
Riksrevisjonen974 760 843
Samediggi, Sametinget974 760 347
Samisk høgskole971 519 363
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)986 339 523
Senter for oljevern og marint miljø820 327 462
Sivil klareringsmyndighet 918 929 673
Skatteetaten974 761 076
Statens helsetilsyn974 761 394
Statens jernbanetilsyn979 363 974
Statens legemiddelverk974 761 122
Statens lånekasse for utdanning960 885 406
Statens strålevern867 668 292
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten921 018 924
Statens vegvesen971 032 081
Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem)998 554 640
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet914 459 265
Universitetet i Stavanger971 564 679
Universitetet i Sørøst-Norge911 770 709
Utdanningsdirektoratet970 018 131
Vegtilsynet917 928 010
Veterinærinstituttet970 955 623

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*