Statlige virksomheter tildelt G Travel

Følgende virksomheter har fått tildelt G Travel Norge AS som leverandør av Fellesavtalen for reisebyråtjenester.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 27. Feb 2019
VirksomhetsnavnOrg nr
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo971526378
Artsdatabanken919666102
Bioteknologirådet980633446
Brønnøysundregistrene974760673
Datatilsynet974761467
De nasjonale forskningsetiske komiteene999148603
Direktoratet for byggkvalitet974760223
Direktoratet for E-helse915933149
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)991825827
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)986252932
Distriktssenteret992375434
Domstolene i Norge984195796
Finanstilsynet840747972
Fiskeridirektoratet971203420
Folkehelseinstituttet983744516
Forbrukertilsynet974761335
Fylkesmannen i Møre og Romsdal974764067
Fylkesmann i Oslo og Viken974761319
Fylkesmannen i Trøndelag974764350
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker995710757
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)974760908
Generaladvokatembetet971527072
Havforskningsinstituttet971349077
Helfo986965610
Helsedirektoratet983544622
Husbanken942114184
Høgskulen på Vestlandet917641404
Jernbanedirektoratet916810962
Klagenemnda for industrielle rettigheter999205437
Kunsthøgskolen i Oslo977027233
Kystverket874783242
Landbruksdirektoratet981544315
Likestillings- og diskrimineringsombudet988681873
Lotteri- og stiftelsestilsynet982391490
Mattilsynet985399077
Nasjonalbiblioteket976029100
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten984936966
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider938966397
Norges forskningsråd970141669
Norges geologiske undersøkelse970188290
Norges Handelshøyskole974789523
Norges idrettshøgskole971526033
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 969159570
Norges musikkhøgskole974761106
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)974767880
Norsk filminstitutt892211442
Norsk kulturråd971527412
Norsk pasientskadeerstatning984936923
Pasient- og brukerombudet10
Patentstyret971526157
Pensjonstrygden for sjømenn940415683
Regelrådet916195613
Riksmekleren971524626
Samediggi, Sametinget974760347
Samisk høgskole971519363
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)986339523
Senter for oljevern og marint miljø820327462
Statens helsetilsyn974761394
Statens legemiddelverk974761122
Statens lånekasse for utdanning960885406
Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift982583462
Statens strålevern867668292
Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem)998554640
Statsbygg971278374
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet914459265
Universitetet i Agder970546200
Universitetet i Bergen874789542
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet970422528
Vegtilsynet917928010
Veterinærinstituttet970955623

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*