Kategoristrategi for reiseområdet

Statens innkjøpssenter er i gang med utarbeidelse av kategoristrategi for reiseområdet. Strategien vil inneholde en handlingsplan med prioritering av fremtidige anskaffelsesprosesser.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 09. okt 2018

Siste nytt om prosjektet

For at kategoristrategien skal ha en verdi må den baseres på virksomhetenes reelle behov og forbruksmønstre. For å identifisere dette og kvalitetssikre mottatt statistikk er det under etablering en kategorigruppe hvor fagpersoner og nøkkelressurser, innen reiser, fra enkelte virksomheter vil delta. Ressurser fra øvrige virksomheter vil bli involvert etter behov.

Statens innkjøpssenter har sendt ut et brev til de statlige virksomhetene med forespørsel om rekruttering av deltagere til kategorigruppen. Så langt har vi fått bekreftet medlemmer fra fem virksomheter:

  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
  • Statens vegvesen
  • Mattilsynet
  • Norges Handelshøyskole
  • Miljø- og klimadepartementet

Vi har plass til ytterligere to deltagere til kategorigruppen. Ønsker din virksomhet å være med å påvirke og bidra, så meld interesse snarest til prosjektleder Margit B. Grønli på e-post reise@difi.no eller mbg@difi.no. Vi planlegger med kick-off for kategorigruppen 31. august 2018 hos oss i Difi.

Kartlegging av dagens situasjon

En forutsetning for å kunne definere en kategoristrategi er at Statens innkjøpssenter får oversikt over virksomhetenes reisekostnader, eksisterende avtaler og reisepolicy. Statens innkjøpssenter har derfor bedt den enkelte virksomhet om å oversende bokførte kostnader over innkjøpsvolum innenfor reisekategorien fra 2017. Tilbakemelding skal sendes til reise@difi.no. Fristen var 20. Juni 2018.

Per 7. august har vi mottatt tilbakemeldinger fra 147 av 186 virksomhetene. 

DFØ sine kunder henvises til et kundenotat med en veiledning om å ta ut rapporter fra ERP-system.

Bakgrunn

Høsten 2017 ønsket Statens innkjøpsråd at Statens innkjøpssenter skulle ha fokus på reiserelaterte avtaler. I den forbindelse er det besluttet å utarbeide en kategoristrategi for reiseområdet. Prosjektet hadde oppstart i mai 2018 med en planlagt slutt ved nyttår 2018.

Målet er at kategoristrategi skal fungere som en veiviser for forståelse og utvikling av reisekategori. Den skal gi innkjøpssenteret en handlingsplan i ett langsiktig perspektiv med konkrete prioriterte aktiviteter, herunder hvilke fellesanskaffelser skal gjennomføres.

Forslag til strategi skal etter planen foreligge til høsten og behandles i Statens innkjøpsråd.

Eksempel på en kategoristruktur der reise er definert som en kategori under kategoriområde Indirekte varer og tjenester: 

Figur
 
 

Som figuren over viser så vil denne kategoristrategien primært omtale hotell (seng/frokost), flyreiser og leiebil, men øvrige underkategorier vil kunne bli omtalt basert på analyser av kartlagt forbruk.

Prosjektleder

Margit Bersvendsen Grønli
MargitBersvendsen.Gronli@difi.no
+47 930 41 424

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*