Krav til digitalisering i offentlig regelverk

Sentrale bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser vedrørende elektronisk konkurransegjennomføring.

Publisert: 06. nov 2018, Sist endret: 13. nov 2018

Elektronisk konkurransegjennomføring

 • Krav om gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlag i anskaffelser omfattet av del III i forskriften.
  Kravet vil bli ivaretatt hvis hele konkurransegrunnlaget er publisert på Doffin, eller ved en lenke til KGV hvor hele konkuransegrunnlaget er tilgjengelig for nedlasting uten noen krav til reistrering av opplysninger om leverandøren. Dette omtales i kapittel 19.4 i Nærings-og fiskeridepartementets veileder om offentige anskaffelser.
 • Krav om elektronisk kommunikasjon i tilbudsfasen i anskaffelser omfattet av både del II og III i forskriften. Kravet om elektronisk tilbudsinnlevering ligger i bestemmelsene om elektronisk kommunikasjon i FOA § 22. Skriftlig elektronisk kommunikasjon er hovedregelen, og forskriften presiserer at muntlig kommunikasjon ikke kan anvendes for:
  • Utveksling av anskaffelsesdokumentene
  • Forespørsel om deltakelse i konkurranse
  • Bekreftelse av interesse og tilbud
 • Krav om elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD) i anskaffelser omfattet av del III i forskriften. Kvalifikasjonskrav og det europeiske egenerklæringsskjemaet omtales i FOA §§ 16 og17. Skjemaet skal være i henhold til EHF Egenerklæringsskjema (ESPD) 
 • Oppdragsgiver kan kreve eller tillate elektroniske kataloger i tilbudet eller forespørselen om deltakelse, og katalogene kan ledsages av andre dokumenter. Gjenåpning av konkuranse om en bestemt kontrakt basert på en inngått rammeavtale kan gjøres på grunnlag av oppdaterte kataloger. Elektroniske kataloger er omtalt i FOA § 27-1.
 • Forenklet prosedyre for dynamiske innkjøpsordninger. Ordningen er en fullt ut elektronisk prosess hvor all kommunikasjon gjennomføres etter reglene i FOA § 22. I §§ 26-4 til 26-7 beskrives etablering og opptak av ordningen, samt hvordan anskaffelser under en ordning skal gjennomføres. 
 • Bestemmelser om identifisering og elektroniske signaturer
  § 22-5 omtaler hvordan det eventuelt kan stilles krav om at leverandøren identifiserer seg. Videre presiseres det når avanserte elektroniske signaturer skal godtas.
 • Sikkerhetskrav. Det stilles krav til sporing av aktivitet og transaksjoner, samt sikker transport og oppbevaring av elektroniske dokumenter (FOA § 22).

 Elektronisk faktura og betaling

 • Alle statlig virksomheter skal kun motta EHF faktura - papirfaktura er ikke lov. (Digitaliseringsrundskrivet - Nr: H-7/17 Vår referanse: 17/1819)
 • Alle kommuner og fylkeskommuner skal kun motta EHF faktura når det er elektronisk levering av faktura - (Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning §10 og §12) Se krav i Referansekatalogen. Lenke til teknisk spesifikasjon
 • Små leverandører vil kunne benytte nettbaserte løsninger (webfaktura-portaler) for å sende faktura til statlige virksomheter - (Økonomireglementet av 8. juni 2010, punkt 5.3.5.1)
 • Standard bruk av EHF (Referansekatalogen - Elektronisk handel (E-handel))
 • Betaling ved bruk av ISO 20022 - betaling på standard format (Finansavtalelovens §9.3)
 • Alle virksomheter som sender faktura til offentlige etater skal benytte e-faktura (DIRECTIVE 2014/55/EU...on electronic invoicing in public procurement)
 • Bruk av elektronisk kommunikasjon ved purring støttes av "Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven)" § 3 a. Elektronisk kommunikasjon 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*