Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

Krav til planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser er regulert i lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 med tilhørende forskrifter.

Publisert: 10. okt 2013, Sist endret: 03. jul 2018

Offentlige virksomheter må følge noen grunnleggende prinsipper og krav til prosedyrer ved planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser. Gjennomføring av offentlige anskaffelser er regulert i anskaffelsesloven.

De fleste offentlige oppdragsgivere må følge bestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974.

For oppdragsgivere som driver virksomhet innenfor forsyningssektoren (vann- og forsyning, transport- og posttjenester), reguleres anskaffelser knyttet til disse aktivitetene i en egen forskrift om anskaffelser innen forsyningsektoren.

For oppdragsgivere som inngår konsesjonskontrakter om tjenester eller bygge- og anleggsarbeider gjelder forskrift 8. august 2016 nr. 976 (konsesjonskontraktsforskriften).

I tillegg stiller forskrift om lønns -og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 krav til hvilke lønns- og arbeidsbetingelser oppdragsgivere skal stille krav om hos leverandører til offentlige oppdrag.

Det er opprettet en egen klagenemd for behandling av klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Klagenemdas virksomhet og klageprosessen er regulert i forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser av 15. november 2002.

Lenke til lov, forskrifter og Nærings- og fiskeridepartementets informasjon og veiledning til nytt regelverk finner du her: Nærings- og fiskeridepartementets informasjonsside om offentlige anskaffelser.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*