SSA revisjoner og SSA-SKY

SSA-SKY kommer ut på høring 10. juli 2020 med høringsfrist 10. september 2020. Her kan du følge fremdriften på den nye SSA-SKY og det øvrige revisjonsarbeid.

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 24. jun 2020

 

Formål med revisjonen

IT-området er i konstant utvikling og etterspørsel etter nye avtaletyper og mer tilpassede avtaler er økende. Før var det mer vanlig å sette ut drift av flere systemer i én kontrakt. Nå er det mer vanlig å kjøpe utvikling, vedlikehold og drift av ett og ett system, og driften skal gjerne være helt eller delvis sky-basert.

Det er også en økende etterspørsel etter løpende tjenesteavtaler, som ikke nødvendigvis er beregnet på skytjenester.

Behovene er blitt mer sammensatte og den klassiske standardavtalen blir gjenstand for mer tilpasning, og må i større grad endres for å stemme overens med leveransen. Leveransene består ofte av elementer fra flere av de klassiske SSA-ene og brukeren er derfor nødt til å benytte flere avtaler for å dekke sitt behov.

Mål med revisjonen

Difi vil lage en avtalemodell som gir fleksibilitet i avtalestrukturen. Modellen skal imøtekomme et marked som er i konstant utvikling hvor det er behov for avtaler som kan dekke ulike og sammensatte leveransemodeller av forskjellig kompleksitet. Følgende skal i varetas: 

  1. En avtalemodell som er oppdatert og dekker dagens og eventuelt fremtidige leveransemodeller. 
  2. Avtalebestemmelser skal fremstå på et språk som er lett forståelig og klart. 
  3. Oppdatering av bestemmelser for å sikre at reguleringen er i overensstemmelse med dagens normer og lovverk.

Modulbasert digitalt avtaleverktøy med integrert veiledning

Det er ønskelig at brukerne tar eierskap til avtalen og forstår mekanismer og prosesser som regulerer leveransen. Difi vil derfor utvikle et brukervennlig digitalt verktøy hvor god og utfyllende veiledning er en integrert del.

SSA-SKY

SSA-SKY skal dekke behovet for å regulere mer komplekse skyanskaffelser enn SSA-L. 

SSA-SKY inngås med en leverandør som tilpasser, integrerer og implementere standard skyløsninger hos kunden. En del av Leverandørens ansvar er også å forvalte skyløsningen for kunden og varsle om endringer i skytjenestene som har betydning for kundens løsning.

Avtalen kan omfatte tradisjonell drift, viderutvikling og andre skyrelaterte tjenester. 

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*