SSA revisjoner og SSA-SKY

SSA-SKY har nå vært ute på høring. Vi takker for gode innspill og kommentarer. Ta kontakt hvis du har ytterligere spørsmål.

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 25. Feb 2021

SSA-SKY skal dekke behovet for å regulere mer komplekse skyanskaffelser enn SSA-L. Avtalen er beregnet på anskaffelse av forskjellige typer skytjenester som tilpasses og tas i bruk i etableringsløp som er uavhengig av hverandre.

Formål med revisjonen

IT-området er i konstant utvikling og etterspørsel etter nye avtaletyper og mer tilpassede avtaler er økende. Før var det mer vanlig å sette ut drift av flere systemer i én kontrakt. Nå er det mer vanlig å kjøpe utvikling, vedlikehold og drift av ett og ett system, og driften skal gjerne være helt eller delvis sky-basert.

Det er også en økende etterspørsel etter løpende tjenesteavtaler, som ikke nødvendigvis er beregnet på skytjenester.

Behovene er blitt mer sammensatte og den klassiske standardavtalen blir gjenstand for mer tilpasning, og må i større grad endres for å stemme overens med leveransen. Leveransene består ofte av elementer fra flere av de klassiske SSA-ene og brukeren er derfor nødt til å benytte flere avtaler for å dekke sitt behov.

Mål med revisjonen

Difi vil lage en avtalemodell som gir fleksibilitet i avtalestrukturen. Modellen skal imøtekomme et marked som er i konstant utvikling hvor det er behov for avtaler som kan dekke ulike og sammensatte leveransemodeller av forskjellig kompleksitet. Følgende skal i varetas: 

  1. En avtalemodell som er oppdatert og dekker dagens og eventuelt fremtidige leveransemodeller. 
  2. Avtalebestemmelser skal fremstå på et språk som er lett forståelig og klart. 
  3. Oppdatering av bestemmelser for å sikre at reguleringen er i overensstemmelse med dagens normer og lovverk.

Modulbasert digitalt avtaleverktøy med integrert veiledning

Det er ønskelig at brukerne tar eierskap til avtalen og forstår mekanismer og prosesser som regulerer leveransen. Difi vil derfor utvikle et brukervennlig digitalt verktøy hvor god og utfyllende veiledning er en integrert del.

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*