Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Her er en liste over alle piloter som er med på Difis testing av Best Value Procurement (BVP) - Prestasjonsinnkjøp på norsk.

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for to pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, E18 Rugtvedt-Dørdal og E6 Arnkvern-Moelv. Med viktige erfaringer fra disse har de også igangsatt konkurranser for to nye prosjekter med samme metode på E39. Kristiansand vest til Mandal øst og Mandal øst til Mandal by.

Orkla industrimuseum – pilot på BVP

Orkla Industrimuseum er en del av Museene i Sør-Trøndelag (MIST). De planlegger å bruke Best Value Procurement (BVP) ved byggingen av et nytt museumsbygg på Løkken i Sør-Trøndelag.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.