Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Publisert: 27. jun 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Tjenesteområdet Eiendom i Asker kommune skal dekke kommunens behov formålsbygg, administrasjonsbygg og boliger. Dette innebærer forvaltning, vedlikehold og prosjektering og bygging, samt planlegge for, utvikle og bygge nytt ved behov.

Om prosjektet

Bygg- og anleggstype: Kombinasjonsbygg – produksjon/administrasjon
Areal/lengde: Ca 3500 kvm
Sted: Asker
Prosjektbudsjett: 100 millioner
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Arnfinn Radu Olsen (Arnfinn.Radu.Olsen@asker.kommune.no)

Alle fremtidige datoer er tentative. Det planlegges et dialogmøte med markedet, for å sjekke ut interessen i entreprenørmarkedet for BVP-modellen, før man tar en endelig avgjørelse.

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringMars/april
Prekvalifisering/kunngjøring av konkurranse29.08.2017
Frist for søknad om å delta i konkurransen29.09.2017
Tilbudsfrist24.11.2017
IntervjuUke 50-51
Oppstart konkretiseringsfaseUke 1-6 2018
Endelig valg av leverandørUke 7-8 2018
Signert kontrakt/oppstartUke 9 2018
Ferdigstillelse1.11.2019

Prosjektmål

  1. Solbråveien skal i størst mulig grad skape en inspirerende arbeidsplass der det er godt å være for brukerne
  2. Solbråveien skal ha en mest mulig klimavennlig energiløsning for byggets driftsfase
  3. Solbråveien skal ha lavest mulig klimagassutslipp fra byggeprosess og materialbruk

Utlysning i Doffin

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.