Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Publisert: 09. okt 2020, Sist endret: 14. okt 2020

Om prosjektet

Bygg- og anleggstype: Omsorgsboliger
Areal/lengde: 12 boliger med fellesareal og personalbase
Sted: Gullhaug, Bærum kommune
Prosjektbudsjett: ca 65 mnok
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Flemming Idsøe, prosjektleder (flemming.idsoe@baerum.kommun.no)

Informasjonen er ikke bindende for prosjektet. Endringer må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at alle fremtidige datoer er tentative. 

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringUke 48 2020
PrekvalifiseringUke 3, 2021
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlagUke 6
TilbudsfristUke 16
IntervjuUke 19-20
Oppstart konkretiseringsfaseUke 21
Endelig valg av leverandørUke 26
Signert kontrakt/oppstartUke 32
FerdigstillelseHøst 2022

Prosjektmål

  1. Maksimere bokvalitet for beboerne
  2. Minimere investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader
  3. Minimere klimagassutslipp fra byggefase og driftsfase
  4. Maksimere arbeidseffektivitet for personalet

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*